Atraktivan filmski program Cinehill Motovuna za prvo izdanje na dvije lokacije

Programi u Motovunu i Gorskom kotaru puni su nagrađenih i geografski raznolikih filmova • Festival se održava od 22. do 24. srpnja u Motovunu te od 26. do 29. srpnja na…