GRAD PAZIN: Ministarstvo kulture i medija podupire sanaciju zvonika crkve Sv. Nikole – evo i detalja!

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je koncem prošlog tjedna rezultate Natječaja za programe zaštite nematerijalnih kulturnih dobara u 2022. godini, na koji je Grad Pazin prijavio u siječnju…