Pazinski košarkaši odmarali su samo četiri dana – od sutra kreće memorijal Delzija Ladavca

Košarkaški klub Pazin dva posljednja dana 2023. godine te dva prva dana 2024. nije održavao aktivnosti. Ali, već u srijedu 3. siječnja u 17:00 sati na dva terena polivalentne školsko…

RETROVIZOR | Mnogima nam je potreban ozbiljan reset, jer 2023. je često bila primjer onoga – čega smo se nekada stidjeli, danas se time ponosimo

Prvi dan godine realno ništa nije posebno, već samo prilika za analizu i retrospektivu. Ako ćemo pošteno, to je dobro napraviti i 14. travnja i 11. lipnja i 19. kolovoza.…