NAŠI PAZINCI | Patric Backes: Kako je Pazin jako muzikalan i mnogo ljudi svira, ima mnogo bendova, forši i ja naučim neki instrument

Patric Backes prvi je u kategoriji naše nove rubrike na portalu Kampanja, koji smo prozvali Naši Pazinci, rubrike u kojoj ćemo obraditi živote ljudi koji su doselili u Pazin ili…