Beramac Marino Golob novi je dekan Veleučilišta u Rijeci

Facebook
Twitter
LinkedIn

Beramac mr.sc. Marino Golob novi je dekan Veleučilišta u Rijeci!

Ovu je odluku donijelo Upravno vijeće Veleučilišta u Rijeci krajem lipnja i obznanilo je na svojim stranicama.

Mr.sc. Marino Golob viši je predavač te je do sada obnašao dužnost Prodekana za poslovne odnose, a nakon 1. listopada pa do 30. rujna 2026. bit će dekan ove visokoškolske ustanove ustanove, koja i u Pazinu, ima otvoren Studij poduzetništva, u bivšoj vojarni.

Na ovom će mjestu zamijeniti dr.sc. Sašu Hirniga, dosadašnjeg dekana.

Golob je do sada predavao na brojnim kolegijima – ekonomika i analiza poslovanja agroturističkog gospodarstva, Ekonomika poduzetništva, Marketing, Marketing u sigurnosti, Poduzetništvo, Računovodstveni infromacijski sustavi, Strategiju planiranja gospodarstva, Osnove poduzetničke ekonomije, Ekonomiku poduzetništva i Psihologiju poduzetnika.

Pročitajte još...