Gradonačelnica Jašić o otpadu u hali nekadašnje Istraplastike: “Već gotovo dvije godine odgovorne osobe nisu poduzele korake nužne za rješavanje problema”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Obzirom na našu posjetu hali Istraplastike i svjedočenju o kakvoj se količini natrpanog smeća ondje nalazi, poslali smo nekoliko pitanja gradonačelnici Pazina Suzani Jašić koja je odgovorila, a odgovore prenosimo integralno u nastavku:

U kojoj je fazi rješavanje ovog problema?

Unatoč konstantnom traženju Grada Pazina, prije svega od nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i DIRH -a  da se hitno poduzmu sve zakonom predviđene mjere, situacija s otpadom na lokaciji Dubravica 2a, nažalost, ostala je  do danas u bitnome nepromijenjena.

Nalazimo se tako u situaciji da Ministarstvo upućuje Grad na rješavanje problema putem Državnog inspektorata – donošenjem rješenja kojim će Inspektorat trgovačkom društvu Natural Recycling Company d.o.o. naložiti da ukloni sav otpad s lokacije u Pazinu i sanira onečišćen okoliš putem ovlaštene osobe, a što je navedeno i u posljednjem očitovanju Ministarstva  Odboru za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora od 11. svibnja ove godine datom po predstavci Grada Pazina.

S druge strane, Državni inspektorat, vjerojatno imajući u vidu odredbu Zakona o gospodarenju otpadom prema kojoj je Ministarstvo dužno financirati zbrinjavanje otpada ako to ne učini onaj tko ga je nezakonito odložio, ne donosi odgovarajuća rješenja bez prethodnog dogovora s Ministarstvom.

Od ostalih aktivnosti, u smjeru zaštite tog područja Grad Pazin proveo je izmjene i dopune GUP-a, čije provedbene odredbe ne dozvoljavaju obavljanje djelatnosti koje su štetne za utjecaj na okoliš u tom dijelu grada te neće remetiti životne uvjete na području grada Pazina.

Također, Grad kontinuirano komunicira s Odborom za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora te Pučkom pravobraniteljicom po ovoj temi kako bi te više instance utjecale i pomogle u rješavanju problema. Vrši se i redovan nadzor te na trošak Grada dezinsekcija i dezinfekcija kritičnih pozicija kako bi se suzbila pojava i širenje štetnika.

Jesu li pokrenute tužbe i ako da, protiv koga te u kojoj su fazi?

Imajući u vidu da već gotovo dvije godine odgovorne osobe nisu poduzele korake nužne za rješavanje problema, smatramo da iz okolnosti slučaja proizlazi osnovana sumnja da su ostvarena obilježja kaznenog djela protiv okoliša, pa je Državnom odvjetništvu u Pazinu podnesena odgovarajuća Kaznena prijava, no, budući da faza istrage u kaznenom postupku nije javna ne mogu se iznositi daljnje informacije.

Nadalje, iako je Grad Pazin podnio Državnom inspektoratu prijavu nezakonitosti, u skladu s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, Grad kao podnositelj prijave, nije stranka u inspekcijskom postupku nad primjenom tog zakona, a nema status stranke ni u postupku pred Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja. 

Dakle, Grad Pazin, odnosno njegovi građani/građanke koji trpe posljedice nezakonitog odlaganja otpada, koji su najzainteresiraniji da se u što kraćem roku poduzmu sve zakonom predviđene mjere za rješavanje opisanog problema, imaju na raspolaganju ograničena pravna sredstva koja su s obzirom na višegodišnje prebacivanje odgovornosti i ne postupanje nadležnih tijela sada primorani iskoristiti.

Stoga je  protiv Državnog inspektorata podnesena odgovarajuća upravna tužba, odnosno podnesen je prigovor zbog postupanja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim je povrijeđen pravni interes Grada Pazina. Nažalost, Upravni sud u Rijeci rješenjem od 23. lipnja ove godine odbacio je upravnu tužbu Grada Pazina, uz obrazloženje da jedinica lokalne samouprave nema povlašteni položaj u smislu ovlasti za podnošenje tužbe izravno tom Sudu mimo propisane procedure, već da može imati položaj prijavitelja u inspekcijskom postupku, ali ne i položaj stranke u postupku.  Na spomenuto rješenje Upravnog suda Grad je 13. srpnja uložio žalbu.

U svakom slučaju, eventualno utvrđenje bilo čije kaznene ili druge odgovornosti, vođenje upravnog spora ili prihvaćanje prigovora ne rješava sam problem nezakonito odloženog i uskladištenog otpada, što je prvenstveni interes građana/građanki i Grada Pazina, no, nadamo se da može ukazati na ozbiljnost navedenog problema, potaknuti postupanje odgovornih osoba i nadležnih tijela i pridonijeti ubrzanju njegova rješavanja.   

Napominjemo i kako je ponovni razgovor  s vlasnikom hale Francom Gregorčičem održan početkom travnja na kojem je ponovio da radi na rješavanju problema. Vlasnik hale je ujedno podnio kaznene prijave protiv tvrtke Natural Recycling Company d.o.o. i svih odgovornih u društvu, zbog kaznenog dijela protiv imovine i kaznenog dijela protiv okoliša te zbog ugrožavanja okoliša otpadom.  

Kada se može očekivati konačno rješavanje ovog problema? Postoji li možda nekakvo ‘nasilno’/momentalno rješenje ovog problema mimo birokratskih regulativa, obzirom na opasnost koju predstavlja za stanovništvo? Podsjećamo, pristup hali je otvoren.

Kao što je već navedeno, Grad Pazin poduzima sve što je u njegovoj nadležnosti i koristi sva raspoloživa sredstva kako bi se u što skorijem roku ova situacija razriješila. Nažalost, ne postoji niti momentalno rješenje ovog problema mimo zakonskih i birokratskih regulativa.

Pomaka ipak ima, nakon prebacivanja odgovornosti, ispostavilo se kako je ključan u cijeloj ovoj priči Državni inspektorat koji, s obzirom da nije moguće provesti postupak povrata otpada u državu polazišta (Italiju),  mora putem inspektora zaštite okoliša rješenjem narediti uklanjanje otpada i njegovo propisno zbrinjavanje putem ovlaštene osobe,  i u rješenju izrekom odrediti da će se to učiniti putem treće osobe na trošak izvršenika, ukoliko izvršenik to ne učini.

Stoga će Grad Pazin Državnom inspektoratu uputiti zahtjev za sastanak kako bi se sagledalo nedvojbene činjenice koje proizlaze iz mišljenja nadležnog Ministarstva, kao i nedvojbene odredbe zakona koje tom nadležnom državnom tijelu nameću obvezu postupanja kako je prethodno navedeno.  

Pročitajte još...