Gradonačelnica Pazina Suzana Jašić održala opširnu press konferenciju na temu proračuna za 2023., realiziranih planova i onih koji slijede

Facebook
Twitter
LinkedIn

Za kraj ove kalendarske godine, danas,  u utorak 27. prosinca 2022. gradonačelnica Grada Pazina Suzana Jašić održala je konferenciju za medije na kojoj je predstavila nedavno usvojen Proračun Grada Pazina za 2023. godinu, kao i najvažnije projekte i aktivnosti koje su obilježile 2022. godinu te one koje Grad Pazin planira realizirati u prvim mjesecima godine koja je pred nama.

Proračun za 2023. uravnotežen

Proračunom se u 2023. godini planiraju prihodi i primici u iznosu od 21.844.671,00 eura te rashodi i izdaci u iznosu 21.947.529,00 eura. Istaknuto je kako je od ukupnog paniranog iznosa,  čak 42,02% (9.250.856,00 eura) planirano iz vanjskih izvora prihoda (pomoći iz ostalih proračuna – EU, Državni, Županijski,…), a što je pak rezultat intenzivnog rada Grada na apliciranju programa i projekata na EU fondove i ostale natječaje.  

U osvrtu na najvažnije projekte koji se planiraju realizirati u 2023. godini, istaknut je Dom za starije osobe i centar za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i projekt „SOS“ te dovršetak dječjeg odmarališta u Špadićima.

U sljedećoj godini također se planira aktiviranje poduzetničke zone Pazinka III, za koju je gradonačelnica naglasila kako postoji veliki interes te kako će se početkom sljedeće godine objaviti cjelovitije informacije. Krajem siječnja prijavit će se i projekt „Infrastrukture aktivnog turizma“ ( rekonstrukcija atletske staze i nogometnog igrališta, sportsko penjački centar, rekonstrukcija vanjskih boćališta BC „Aleksandar Anzur“ i manjih vježbališta) Projekt se planira  provoditi kroz tri proračunske godine.

Radit će se i na komunalnoj infrastrukturi, planira se proširenje javne rasvjete, obnova cesta, a u 2023. planira se i početak POS projekta. Uskoro bi na javno savjetovanje trebala i Strategija upravljanja imovinom Grada Pazina, a nakon čega slijedi izrada Registra imovine. 

Također, niz napora učinjeno je na funkcionalnom spajanju Grada Pazina i sedam općina Pazinštine te još nekih općina. Poslano je tako 18 zahtjeva te se očekuje financijska podrška nacionalne vlasti u tom dijelu jer planirani opći prihodi i primici u iznosu od 4.301.915,00 eura nisu dovoljni da se na zadovoljavajućoj razini  financiraju javne usluge, vrtić, školstvo, vatrogasci, civilno društvo…

U tom dijelu gradonačelnica je naglasila drugu vrstu ravnoteže koju je bilo potrebno proračunom osigurati. Balans potreba i mogućnosti što se tiče plaća djelatnika gradske uprave i  proračunskih korisnika. Zajedničko je polazište da su plaće niže nego u realnom sektoru te je zadaća da se tom problemu pristupi ozbiljno i u narednom razdoblju pokušaju poboljšati uvjeti.

Velika ulaganja u komunalnu infrastrukturu  

U drugom dijelu konferencije gradonačelnica se osvrnula na komunalni sustav, naglasivši kako se  tijekom ove, 2022. godine puno  ulagalo. Kod prometa, riječ je o značajnim investicijama u rekonstrukciju prometnica i asfaltiranju novih dionica – makadamskih puteva, gdje govorimo o čak 8.410,0 m2 koji su rekonstruirani i asfaltirani, a za što je izdvojeno ukupno 1,7 milijuna kuna (1.714.455,00 kn).

Izvedeni su tako radovi na Dubravici gdje su sanirani i stabilizirani šahtovi te asfaltirani pojedini dijelovi prometnice. Riječ je o investiciji od nešto više od pola milijuna kuna (560.000,00). U urbanom dijelu grada izvedeni su još radovi na rekonstrukciji prometnice i asfaltiranja u ulici Kapetana Lazarića u vrijednosti nešto manjoj od 130 tisuća kuna, a ulagalo se i u pojačano održavanje nerazvrstane ceste u dijelu poslovne zone Pazinka II gdje je investirano 270 tisuća kuna.

Investicije u ruralnim područjima

Investiralo se i u ruralnim dijelovima grada kako bi se podigao komunalni standard u naseljima koji su godinama nekako bili u drugom planu.  Uspjelo se tako asfaltirati makadamski put u Šiprakima u dužini od 930 metara, za što je uloženo 450 tisuća kuna.

Asfalt su dobili i u Tončićima te u Cesarima (MO Kršikla) u ukupnoj vrijednosti radova od 130 tisuća kuna te na području MO Heki gdje je asfaltirano 260 metara makadama, za što je uloženo nešto manje od 160 tisuća kuna.

Izgradnja nogostupa i ugradnja polupodzemnih spremnika

U trećem dijelu radovi su bili usmjereni na sigurnost pješaka u prometu. Završena je tako nedavno izgradnja nogostupa na Draželju, u predjelu ulice Vranica, u dužini od 150 metara. Riječ je investiciji od nešto više od pola milijuna kuna (521.245,00 kn), od čega MUP financira polovicu tog iznosa sredstvima iz Nacionalnog Plana sigurnosti cestovnog prometa RH, dok je ostatak osiguran u proračunu. Također, ovih su dana izvedeni i radovi na sanaciji nogostupa u ulici Saše Šantela, a izgrađen je i nogostup u Zabrežanima.

Radilo se i na mnogim drugim stvarima. Ugrađeni su polupodzemni spremnici za selektivno prikupljanje otpada, koji imaju prilagođene otvore kako bi se spriječilo odlaganje neprilagođene vrste otpada u tzv. „zelene otoke“, što je sada, nažalost, česta praksa nekih neodgovornih građana. Radovi su iznosili 201.591,25 kuna.

Ulica Saše Šantela dobila dječje igralište, nastavljena obnova zvonika

Izgrađeno je i dječje igralište u ulici  Saše Šantela (250.000,00 kn), a provedene su i sve male komunalne akcije koji su građani i građanke izglasali, osim jedne u Pazinu, u ulici Franine i Jurine.

Naime, kod planiranja male komunalne akcije na toj se lokaciji pojavio novi moment, odnosno problem s urušavanjem vanjskog zida trošne zgrade, pa je potrebno proširit zahvat. Spomenuta je i etapna obnova zvonika koja se realizira uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija RH, a koje je za ovogodišnji program odobrilo 500.000,00 kuna.

Do sada je Ministarstvo za obnovu zvonika osiguralo 1.460.000,00 kuna, dok je Grad Pazin osigurao oko 375.000,00 vlastitih sredstava. Opseg daljnjih radova ovisit će o iznosu odobrenih sredstava Ministarstva i Županije, na čije javne pozive je prijavljen nastavak programa u 2023. godini.

U 2023. proširenje groblja Stari Pazin

Govoreći o narednom razdoblju, u prvim mjesecima sljedeće godine u planu je početak radova na proširenju groblja Stari Pazin, čime će se dobiti 137 novih grobnih mjesta. Procjena vrijednost tih radova je 2.095.000,00 kn.

Sanirat će se također  i potporni zida na groblju Moj mir u Pazinu za što je planirano 250.000,00 kn, a u planu je i sanacija stepenica kod Općinskog suda, za što je u proračunu planirano 100.000,00 kn.

Rekonstrukcija glavne prometnice kroz grad

U siječnju nas očekuje i početak radova rekonstrukcije glavne prometnice kroz grad, u ulici M. B. Rašana te u sklopu toga radovi na sanaciji i stabilizaciji šahtova prema Štranjgi – kod Lidla.  

Riječ je o investiciji od gotovo 2 milijuna kuna (1.882,500,00 kn) kojom će se riješiti problemi sa šahtovima, dobit ćemo sigurnije nogostupe  – prilagođene osobama s invaliditetom, a posebna pažnja posvetit će se izradi povišenih pješačkih prijelaza. Unutar zahvata planira se i hortikulturno uređenje, a sam zahvat je prvi korak za izmicanje teretnog prometa van grada i usmjerenje istog na zaobilaznicu i prema Istarskom ipsilonu.

Kod planiranja tih radova učinjeno je sve da se na tehničkoj razini razrade i pripreme alternativni pravci. Međutim, svjesni smo položaja prometnice i činjenice da će biti gužve. Stoga molimo i apeliramo na građane i sve korisnike te prometnice za strpljenje dva mjeseca, koliko je predviđeno da će trajati radovi.

Dom za starije pri kraju

Treći dio konferencije bio je posvećen odgoju, obrazovanju i socijalnoj skrbi. Rečeno je kako se projekt Doma za starije osobe i Centar za pružanje  izvaninstitucijskih socijalnih usluga polako se približava svom konačnom ostvarenju. U tijeku su završni radovi , a prema posljednjim, V. izmjenama ugovora produženi su rokovi te utvrđen rok završetka radova do 27.3.2023., odnosno rok izvršenja ugovora je zaključno sa 27.5.2023. godine.

Paralelno se pripremaju prijedlozi akata za osnivanje ustanove socijalne skrbi – Dom za starije osobe Pazin koji će biti na raspravi na Gradskom vijeću u prvom tromjesečju 2023. godine.

Nakon osnivanje ustanove i dobivanja uporabne dozvole, rečeno je kako će izazov biti pronaći potrebne ljudske resurse, a posebno iz  područja zdravstva i socijalne skrbi. Kroz stipendiranje deficitarnih kadrova, u ovom slučaju medicinskih sestara, Grad Pazin nastoji poboljšati situaciju. Isto tako, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem priprema se osposobljavanje za njegovatelje/ice početkom 2023. godine.

Rečeno je i kako gotovo svakodnevno zovu građani i građanke te traže informacije i pitaju mogu li se upisati za mjesto u Domu za starije. Naglašeno je kako nema preliminarnog upisivanja, već će zainteresirani, nakon što se provedu sve potrebne procedure i donesu temeljni akti buduće ustanove, imati sve potrebne informacije javno objavljene, te će imati na raspolaganju određeno vrijeme za predaju dokumenata. Prema sadašnjoj procjeni planira se  početak rada budućeg  Doma za starije osobe i Centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin od 01. siječnja 2024. godine.

Sljedeće ljeto djeca u Špadićima

Što se tiče drugog velikog projekta, Grad Pazin od 26. svibnja 2021. godine provodi projekt Rekonstrukcija i nadogradnja dječjeg odmarališta Špadići – „More od malih nogu“. Ukupna vrijednost projekta, koji uključuje građevinske radove, opremanje objekta, uređenje okoliša te ostale troškove, procjenjuju se na 7.129.343,13 kuna.

Od toga, 2.641.100,00 kuna odobreno je od Ministarstva poljoprivrede – Uprave za ribarstvo, dok će preostali iznos osigurati Grad Pazin i općine Pazinštine sukladno suvlasničkom udjelu.

Radovi su započeli u siječnju 2022. godine, a dovršeni su 19. prosinca 2022. godine. Sada slijedi priprema dokumentacije za tehnički pregled, postupak ishođenja uporabne dozvole te primopredaja radova i konačni obračun, a rok za navedeno je 17. veljače 2023. godine.

Pored modela upravljanja, u idućem razdoblju radit će se na uređenju okoliša cijele građevne čestice Dječjeg odmarališta Špadići, na opremanju objekta te u idućoj godini Odmaralište očekuje djecu, nakon privremenog zatvaranja 2017. godine.

Kreće projekt dječjeg vrtića „Veli Jože“ Pazin

Početak 2023. trebale bi obilježiti i aktivnosti oko rekonstrukcije južnog krila “Vojarne” za zgradu novog vrtića u koju će se moći smjestiti osam odgojnih skupina (4 vrtićke dobi + 4 jasličke dobi), a prostor će imati i multifunkcionalnu dvoranu te će se okoliš vojarne njemu prilagoditi.

Što se tiče financija, Odlukom o financiranju MZO-a od 2. prosinca 2022. godine odobren je iznos od 6.912.000,00 kuna za rekonstrukciju i dogradnju objekta. U međuvremenu je izrađen projekt vrijednosti 236.250,00 kuna s PDV-om te je predan zahtjev za građevinsku dozvolu. Uz to, izrađen je geodetski projekt i izvršena revizija statike zgrade.

 U siječnju 2023. godine očekuje se ishođenje građevinske dozvole. Nakon ishođenja građevinske dozvole, pristupiti će se izradi Troškovnika radova i pripremi dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova i pripremi postupka nabave za uslugu stručnog nadzora građenja, ugovaranju te konačno i izvođenju radova. Cilj je radove na izgradnji vrtića završiti što prije, pa se tako završetak radova očekuje do kraja  2023. godine.

Grad aktivan u pronalaženju sredstava

Grad je aktivan u pronalaženju sredstava za poboljšanje uvjeta u predškolskom odgoju. Tako je prošli tjedan, odnosno 19. prosinca 2022. godine sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade potpisan Ugovor o dodijeli financijskih sredstava za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini u ukupnom iznosu od 412.500,00 kuna. 

Ovom demografskom mjerom osigurava se financijska potpora za održavanje i razvoj prvenstveno za gradove koji ulažu značajna financijska sredstva u predškolsku djelatnost u 2022. godini, a za koju Grad Pazin izdvaja 42,42% svojih izvornih prihoda.

Odgoj i obrazovanje važan segment u koji se strateški ulaže

Grad kontinuirano strateško ulaže u projekte i programe odgoja i obrazovanja, obogaćuju se programi novim aktivnostima s ciljem obuhvata što većeg broja djece, čime se sustavno podiže standard u odgojno – obrazovnom procesu.

Kada govorimo o školstvu, među važnijim programima u području obrazovanja istaknut je projekt  „Paz(IN)kluzivna škola2“. U ovoj školskoj godini (2022/2023.) kroz projekt „Paz(IN)kluzivna škola 2“ u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin zaposleno je 18 pomoćnica i pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika.

Sredstva za  provedbu projekta  osigurana su iz Europskog socijalnog fonda te u proračunu Grada Pazina. Ukupan proračun projekta iznosi 860.734,20 kuna, od čega se 15% (129.110,13 kn) osigurava iz proračuna Grada Pazina.

Naglašeno je kako asistenti/ce u nastavi obavljaju izuzetno važan dio posla u odgojno obrazovnom sustavu, posao koji je na mnogo razina zahtjevan. S druge strane, problem je što nisu formalno dio sustava, a problem je i izrazito mala satnica od 25 kn.

Stoga će im Grad Pazin u 2023.  sufinancirat povećanje satnice na 30 kn, što smatramo i dalje izuzetno niskom satnicom te će se kod rebalansa proračuna pokušaju osigurati dodatna sredstva za povećanje te satnice.

Briga o starijima

Briga o starijima je također primarna zadaća u djelokrugu rada,  posebno o onim sugrađanima i sugrađankama čija primanja su mala. Grad Pazin blagdane će tako uljepšati svojim umirovljenicima i osobama starijima od 65 godina koji ne primaju mirovinu isplatom jednokratne novčane potpore.

U odnosu na prošlu godinu povećan je  krug korisnika, kao i sami iznosi jednokratne novčane potpore, a za koje je ove godine osigurano 105 tisuća kuna. Prema dostavljenim prijavama, ove će godine jednokratnu novčanu potporu dobiti oko 280 umirovljenika i osoba starijih od 65 godina.

Umirovljenici s najnižim primanjima, do 1.000 kuna, kao i stariji od 65 godina bez primanja ove će godine dobiti 400 kuna, a oni s mirovinama od 1.001 do 1.500 kuna dobit će 300 kuna. Od ove godine pravo na novčanu potporu imaju i umirovljenici s primanjima do 2.500 kuna.

Po 200 kuna dobit će tako umirovljenici s primanjima od 1.501 do 2.200 kuna, kao i umirovljenici koji žive sami s mirovinama do 2.500 kuna.

Također, uoči nadolazećih božićno – novogodišnjih blagdana, Grad Pazin je i ove godine za svoje najranjivije sugrađane pripremio i podijelio 148 prigodnih poklon paketa, za što je osigurano nešto manje od 22.000,00 kuna. Isto tako, socijalno najranjivijim sugrađanima uručeno je 90 prigodnih paketa sastavljenih od prehrambenih i higijenskih artikala. Popis najpotrebitijih osoba sastavljen je u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Pazin i Gradskim društvom Crvenog križa Pazin.

Dodatno Grad Pazin pripremio je poklon pakete (58) i za korisnike s područja Grada Pazina smještene u Ustanovama socijalne skrbi, organiziranom stanovanju, u udomiteljskim obiteljima kao i za članove Poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama Pazin, te korisnike Dnevnog boravka za starije osobe Pazin.

Što se tiče mladih, gradonačelnica se na kraju osvrnula na nedavno usvojen Lokalni programa za mlade 2023. – 2027. za koji ne istaknuto kako je došao upravo od samih mladih, koji su u Pazinu sve aktivniji.

Svima njima, kao i suradnicima, djelatnicima gradske uprave, proračunskim korisnicima, udrugama, ustanovama, privatnom sektoru, kao i svim građanima i građankama, gradonačelnica se zahvalila na kraju na suradnji te zaželjela što uspješniju, bolju, vedriju i komunikativniju 2023. godinu.

Cilj je vedriji, bolji, življi i zadovoljniji Pazin!

Pročitajte još...