GRAD PAZIN: Obilježen Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske

Facebook
Twitter
LinkedIn

U velikoj vijećnici Grada Pazina održana je 1. ožujka 2024. godine Koordinacija Stožera civilne zaštite Grada Pazina i Stožera civilne zaštite Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, temeljem obveza iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini.

Sjednici su prisustvovali članovi Stožera civilne zaštite, te predstavnici pravnih subjekata koji također provode aktivnosti iz Programa.

Program aktivnosti kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice, temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti svih subjekata uključenih provedbu mjera zaštite od požara na teritoriju Republike Hrvatske.

Sve aktivnosti provode se za učinkovito preventivno i operativno djelovanje u cilju smanjenja broja požara raslinja na otvorenom prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih žrtava, opožarenih površina, zaštite kritične infrastrukture, povećanja sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine.

Sjednicu je vodio Vjekoslav Valenta, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Pazina, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin i Područne vatrogasne zajednice Pazin. Na sjednici su provedene  slijedeće zadaće:

  • usvojen je Plan rada Stožera civilne zaštite za pripremu požarne sezone 2024. godine,
  • razmotreno je stanje zaštite od požara u 2023. godini,
  • predloženo je usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na području Grada Pazina za 2024. godinu kojeg donose izvršna tijela jedinica lokalne samouprave,
  • razmotren je i usvojen Plan aktivnog uključenja na gašenju požara otvorenog prostora svih subjekata zaštite od požara na području Područne vatrogasne Pazin za 2024. godinu
  • razmotrena je i usvojena Odluka o uspostavi odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara,
  • razmotren je i usvojen Financijski plan potrebnih sredstava za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje požarne sezone, prije svega za rad vatrogasnih postrojbi Područne vatrogasne zajednice Pazin,
  • predloženo je usvajanje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Grada Pazina za 2024. godinu kojeg donose izvršna tijela jedinica lokalne samouprave,
  • razmotreno je provođenje postupanja za uključivanje Stožera civilne zaštite u slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću.

Na sjednici je zaključeno da su vatrogasne postrojbe Područne vatrogasne zajednice Pazin, sve žurne službe i drugi pravni subjekti na području Pazinštine spremni za provođenje zadaća iz Programa aktivnosti, kontinuirano tijekom cijele godine, a preventivne mjere intenziviraju se u vrijeme povećane požarne opasnosti koja u pravilu traje od 1. lipnja do 30. rujna.

Nakon radne sjednice Stožera održan je prijem povodom 1. ožujka Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Republike Hrvatske.

Gradonačelnica Suzana Jašić pozdravila je sve prisutne članove Stožera civilne zaštite Grada Pazina i Općina Pazinštine, predstavnike žurnih službi i drugih operativnih snaga u sustavu civilne zaštite i čestitala im Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske.

Gradonačelnica je naglasila da smo posljednjih godina svjedoci sve većeg broja  izvanrednih negativnih događaja, velikih nesreća i katastrofa prouzročenih klimatskim promjenama (potresi, poplave, požari, suše, ekstremne temperature, klizišta), tehnoloških nesreća, pandemije i slično. Njihova pojavnost sve je učestalija, a posljedice, koje ostavljaju iza sebe, sve su katastrofalnije.

Nesreće i u svezi s njima potreba provođenja cjelovite skrbi o njihovim posljedicama i žrtvama, povod su za utemeljivanje i djelovanje sustava civilne zaštite koji postaje sve značajniji za Republiku Hrvatsku.

Gradonačelnica je također naglasila da sustav civilne zaštite na području Pazinštine funkcionira na visokoj razini te je u brojnim kriznim situacijama – od požara, poplava, klizišta, pandemije i drugih nesreća pokazao iznimno visoku razinu profesionalizma i stručnosti.

S velikim zadovoljstvom se može istaknuti izvrsna suradnja svih žurnih službi i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite koje pokazuju organiziranost i kvalitetnu suradnju.

Renato Kalac je osobno i u ime  Službe civilne zaštite Pazin pozdravio sve prisutne  i čestitao im Dan civilne zaštite. Istaknuo je da Grad Pazin i Općine Pazinštine uspješno razvijaju i unapređuju svoj sustav civilne zaštite. Grad i Općine imaju Procjene rizika od velikih nesreća, Planove djelovanja civilne zaštite, godišnje analize sustava, godišnje planove i smjernice razvoja sustava, članovi Stožera završili su propisanu izobrazbu, imenovani su povjerenici civilne zaštite, te određene pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

Doneseni su kvalitetni planovi  kao temelj za uspješno operativno djelovanje i suradnju svih operativnih snaga. Naglasio je da je protekla godina za cijeli sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj bila obilježena  mnoštvom izazova poput nevremena, poplava, požara, pružanja međ unarodne pomoći, te je zahtijevala brzu i profesionalnu reakciju cijelog sustava. Iznio je podatke o najznačajnijim izvanrednim događajima u Republici Hrvatskoj u prošlog godini, a posebno u Istarskoj županiji i na Pazinštini.

U cilju što ranijeg uzbunjivanja prije samog nastanka nepovoljnih vremenskih uvjeta i drugih opasnosti uvedene su i komunikacijske poruke građanima što dodatno doprinosi sigurnosti i zaštiti života i imovine.

Istaknuo je da je edukacija ključna za podizanje svijesti o rizicima i pravilnom postupanju u kriznim situacijama, te je nabrojao sve najznačajnije aktivnosti (edukacije, vježbe evakuacije i spašavanja, posjeti Centru 112) u 2023. godini, koje je Služba civilne zaštite Pazin provela u školama, vrtićima i drugim ustanovama u suradnji s drugim operativnim snagama i Gradom Pazinom.

Na temelju podataka koje su dostavile jedinice lokalne samouprave iznio je podatke o financiranju sustava civilne zaštite u Istarskoj županiji i na Pazinštini, broju stožera civilne zaštite, broju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite,  te imenovanju velikog broja povjerenika civilne zaštite.

Temeljem svog dugogodišnjeg radnog iskustva u području civilne zaštite izrazio je zadovoljstvo djelovanjem kompletnog sustava civilne zaštite u Istarskoj županiji, te zahvalio na uspješnoj suradnji svim operativnim snagama civilne zaštite, Gradu Pazinu i Općinama Pazinštine.

Vjekoslav Valenta, također je svima čestitao Dan civilne zaštite i svim operativnim snagama zahvalio na suradnji u operativnim djelovanjima sustava civilne zaštite.

Pročitajte još...