Općina Sveti Petar u Šumi predstavila “Proračun u malom”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u Šumi je na sjednici održanoj 19. prosinca 2023. donijelo Proračun Općine Sv. Petar u Šumi za 2024. godinu.

U Proračunu za 2024. godinu prikazani  su izvori financiranja te programi, projekti i aktivnosti na koje se planiraju utrošiti sredstva Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi tijekom 2024. godine.

Kako bi stanovnicima supetarske općine omogućili uvid u rad Općine i učinili je što transparentnijom, sve aktivnosti u radu Općine možete pratiti na službenoj stranici Općine Sv. Petar u Šumi.

U nastavku vam prenosimo supetarski „Proračun u malom“ i službeni Proračun Općine za 2024.  s projekcijom za 2025. i 2026. godinu.

PRORAČUN U MALOM

Pročitajte još...