Radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava u naselju Rijavac: gotova druga faza, uskoro i završna treća

Facebook
Twitter
LinkedIn

Radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava u naselju Rijavac započeli su 7. svibnja 2021. godine. Planirane su tri faze izvođenja radova. Do sada su odrađene dvije faze radova na izgradnji kanalizacijskog sustava tijekom kojih su paralelno izvedeni i radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže naselja Rijavac, dok je Grad Pazin pratio investiciju u dijelu koji nije obuhvaćen projektom.

Zbog drastičnog povećanja cijena na tržištu, nastavak izgradnje u trećoj fazi po ponuđenim cijenama u postupku javne nabave iz 2021. godine nije moguć bez prethodne analize promjena cijena materijala i radova te novog postupka javne nabave.

Polaganje asfaltnog zastora na prometnici kroz Rijavac i u ulici Soline krajem prošlog tjedna, na dijelu prije samog mosta sa strane Rijavca, samo je privremeno rješenje do konačnog dovršenja svih radova na izgradnji kompletnog kanalizacijskog sustava. Tijekom izvođenja druge faze radova, utvrđena je potreba za dodatnom stabilizacijom i ojačavanjem kanalizacijske cijevi radi spajanja i sidrenja na Mostu svetog Jožefa preko Pazinskog potoka, na način da se obloži betonskom oblogom te da se poboljša nosivost samog mosta. Ti su radovi uvršteni u troškovnik treće faze investicije te će se po okončanju postupka javne nabave i potpisivanju ugovora za njihovu izgradnju, adekvatno izvesti.

U cjelini, kanalizacijski sustav, odnosno kanalizacijski kolektor naselja Rijavac podijeljen je na devetnaest dionica (kolektora). Cjevovod će skupljati sanitarno otpadnu vodu izgrađenih okolnih privatnih i gospodarskih objekata naselja Rijavac i pripadajućih ulica Žudeka i Soline. Novi cjevovod jednim dijelom će funkcionirati kao gravitacijski cjevovod koji skuplja sanitarno otpadnu vodu i odvodi je na crpnu stanicu, a od crpne stanice dalje do spoja na postojeću javnu kanalizaciju izvest će se tlačni vod.

Sam projekt sufinanciran je putem Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO), sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (tijela državne uprave nadležnog za podkomponentu NPOO) i Hrvatskih voda (provedbenog tijela) s jedne strane, te korisnika bespovratnih sredstava Usluga odvodnja d.o.o. Pazin, s druge strane.

Pročitajte još...