SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA: U naselju Foškići trebala bi niknuti nova zgrada s POS stanovima

Facebook
Twitter
LinkedIn

U velikoj vijećnici Grada Pazina u utorak, 14. ožujka 2023 godine održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina. Nakon usvajanja dnevnog reda, sjednica je nastavljena aktualnim satom na kojem su vijećnici i vijećnice gradonačelnici i suradnicima postavljali pitanja o aktualnim problemima u gradu. Na sjednici se raspravljalo po 21 točki Dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina za razdoblje od 2023.-2029. godine. Pročelnica UO za društvene djelatnosti Nevija Srdoč pojasnila je da Zakon o socijalnoj skrbi obvezuje jedinice lokalne samouprave da plaćaju naknadu za troškove stanovanja za korisnike zajamčene minimalne naknade, ali isto tako Grad  Pazin osigurava sredstva za prava iz socijalne skrbi građanima na svom području i u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom. 

U novoj Odluci o socijalnoj skrbi Grada Pazina zbog povećanih troškova života uvećani su cenzusi za ostvarivanje pojedinih prava, što znači da će biti obuhvaćen veći broj najranjivijih građana. U Odluku su uvedena i neka nova prava koja su usmjerena na učenike osnovnoškolske dobi iz socijalno ugroženih obitelji (plaćanje boravka i obroka u produženom boravku u Osnovnoj školi u Pazinu) te učenike s teškoćama u razvoju (plaćanje boravka i obroka u produženom boravku u Osnovnoj školi u Pazinu i školskog obroka i prehrane u Školi za odgoj i obrazovanje Pula).

Visina ostalih prava iz socijalne skrbi zadržana je na dosadašnjoj razini, a sve s ciljem kako bi se utjecalo na smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti te zaštitilo najosjetljivije skupine građana s područja Grada Pazina kojima je to najpotrebnije. Popis prava iz socijalne skrbi iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina donosimo u nastavku: naknada za troškove stanovanja, jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete, pomoći u vezi s odgojem i obrazovanje, pomoći djeci s teškoćama u razvoju, pomoć sudionicima Narodnooslobodilačkog rata, jednokratna novčana pomoć, privremena novčana pomoć, mjesečna novčana pomoć, pomoć u naravi i socijalna usluga pomoć u kući. Odluka je jednoglasno prihvaćena i stupanjem na snagu bit će javno objavljena.

Na sjednici također je jednoglasno usvojena i Odluka o osnivanju ustanove Dom za starije osobe Pazin. Gradnja i uređenje bliži se kraju, te se uskoro kreće u raspisivanje natječaja za zapošljavanje kadrova od ravnatelja/ce do zaposlenika/ca. Na istoj sjednici jednoglasno je prihvaćena i Odluka o osnivanju dječjeg vrtića “Veli Jože” Pazin, o čemu smo već pisali.

Kako je istaknuto, Grad Pazin pokrenuo je inicijativu za izgradnjom novog objekta dječjeg vrtića u prostoru bivše vojarne u Pazinu, s ciljem zadovoljavanja sve većih potreba roditelja za organiziranim smještajem djece. S obzirom na iskazane potrebe i broj neupisane djece, izgradnja novog objekta planira se za maksimalnih osam odgojnih skupina. Izgradnja objekta započela bi po završetku procesa javne nabave u 2023. godini, a dobivena je i građevinska dozvola.

Trenutno, vrtić zajedno s područnim vrtićima broji 30 odgojnih skupina za 599 djece te je time dosegnut maksimalan broj prema pedagoškim standardima. Uz planove JLS-a koji planiraju proširenje svojih kapaciteta kako bi se podmirile potrebe s njihovih područja, broj djece porastao bi na oko 770 u čak 42 odgojne skupine – što je daleko iznad maksimuma pedagoškog standarda. Iz toga razloga Grad Pazin zajedno s susjednim općinama pokrenuo je inicijativu preraspodijele i podjele Dječjeg vrtića Olga Ban na dvije ustanove: 

Dječji vrtić Olga Ban u čijem će sastavu djelovati matični vrtić Pazin, te područni vrtići Cerovlje, Gračišće i Lupoglav te Dječji vrtić Veli Jože kao matični u čijem sastavu će djelovati područni vrtići Tinjan, Karojba, Motovun i Sveti Petar u Šumi. Osnivanjem nove ustanove planiraju se i dodana zapošljavanja ravnatelja/ce i odgojitelja/ca. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Jedna od važnijih prihvaćenih Odluka na održanoj sjednici je i uključivanje Grada Pazina u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticajne stanogradnje – POS. Jednoglasnim usvajanjem Odluke pokrenut je proces rješavanja stambenih potreba građanima i građankama Pazina uz mogućnost kupnje po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate. Predviđena lokacija buduće zgrade je na ulazu u naselje Foškići ( Novo naselje).

Cijelu sjednicu Gradskog vijeća možete pogledati na YT kanalu ili u nastavku:

Pročitajte još...