Maturanti GSSJD na terenskoj nastavi u Puli

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bogata, ali i burna povijest Istre uzrok je i njezine arhitektonske raznolikosti. U svezi s time, učenici završnih razreda gimnazijskih odjeljenja posjetili su prošli četvrtak 13. listopada 2022. Povijesni i pomorski muzej Istre u Puli koji je, u nekolicini svojih prostora, ponudio multimedijske sadržaje o fortifikacijskim objektima, utvrdama iz perioda kada je Austro-Ugarska odredila Pulu kao glavnu austrijsku luku.

Osim toga, u Muzeju se može pogledati izložba Valvasor u Istri, uređena 333 godine nakon tiskanja knjige Slava vojvodine Kranjske, a koja nudi opširne podatke o desecima istarskih mjesta. Ne valja zanemariti i izložbeni projekt o antifašističkom angažmanu europskih žena, liječnica, novinarki, studentica koje su mahom smrtno stradavale zbog svog neumornog aktivizma.

Sveta srca, muzejski prostor u sklopu Arheološkog muzeja Istre ponudio je simulacije i podatke o srednjovjekovnim istarskim utvrdama, pa i o Pazinskom kaštelu kao jednom od najstarijih na našem području. Ljubav prema Puli i povijesti svoga grada iskazali su profesori Igor Šaponja i Igor Jovanović prepričavajući na tlu Mornaričkog groblja sudbine preminulih vojnika, časnika, njihovih žena, a urbana legenda kaže da neke duše i danas prošeću grobljem.

Lijepa Mornarička crkva, monumentalni Punta Christo bile su sljedeće odrednice terenskog rada maturanata kojim je zaokružena priča austrougarske Pule. Učenike su pratile profesorice Tatjana Bratanović, Tatjana Savić, Stefani Mofardin i Barbara Širol Aleksić.

Pročitajte još...