Otvoren natječaj za kafić u Svetom Petru u Šumi, početna mjesečna najamnina gotovo tisuću eura, a u to nisu uključene režije!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Općina Sv. Petar u Šumi daje u zakup prikupljanjem pisanih ponuda poslovni prostor u I. zoni, smješten u prizemlju zgrade u centru mjesta, na placu, a koji se sastoji od prostora “A” površine od 53,00 m2 i prostora “B” površine od 15,00 m2 što čini ukupnu površinu od 68 m2.

U poslovnom prostoru (B) u prozorskoj niši ugrađen je “bankomat” Erste banke, isti ostaje i dalje, a zakupnik je dužan nadležnim zaštitarskim osobama osigurat ulazak u prostor zbog punjenja bankomata novčanicama i mogućeg popravka bankomata.

Poslovni prostor izdaje se u zakup za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva, odnosno tamo može biti ugostiteljski objekt ili kafić.

Početni iznos zakupnine za poslovni prostor iz točki I. za tu djelatnost je 14,00 eura po m2 mjesečno, što znači da bi to trebalo iznositi 952 eura mjesečno, dakle nešto više od 7150 kuna svaki mjesec.

Početni iznos zakupnine utvrđen je kao početni mjesečni iznos zakupnine za poslovni prostor po m2 u eurima. U iznos zakupnine uračunato je i korištenje terase, a nisu uračunati režijski troškovi (grijanje, električna energija, telefon, odvoz smeća i dr.) niti druga davanja (komunalna naknada, naknada za uređenje voda) koje plaća zakupnik. Zakupnina se plaća na temelju dostavljenog računa ili uplatnice.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg natjecatelja je ekonomski i gospodarski najpovoljnija ponuda na temelju slijedećih pondera:

  1. financijski kriterij – iznos zakupnine  -50% udjela u ukupnoj ocjeni ponude
  2. nefinancijski kriterij –  gospodarski program – 50% udjela u ukupnoj ocjeni ponude

Ponuđeni najviši iznos mjesečne zakupnine po m2 ne može biti manji od početnog iznosa zakupnine utvrđen u točki 1. ovog Natječaja.  

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina. Protekom roka zakupac, koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, ostvaruje mogućnost za sklapanje novog ugovora o zakupu bez javnog natječaja, sukladno tada važećim zakonskim propisima.

Rok za podnošenje ponuda po ovom natječaju je 15 dana, računajući od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Sveti Petar u Šumi, odnosno od 28. ožujka 2023.g. do 11. travnja 2023. godine do 15 sati.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje će biti zaprimljene u pisarnici Općine Sveti Petar u Šumi unutar natječajnog roka ili koje će poštom biti dostavljene u pisarnicu unutar tog roka.

Ponude koje u pisarnicu budu predane ili pristigle poštom nakon tog roka, odbacit će se kao nevaljane jer nisu pravovremene. Sve detalje vezane za ovaj natječaj, pogledajte OVDJE.

Pročitajte još...