ĆAKULA | Ingrid Baxa: “Naš cilj je aktivno i sretno dijete koje stvara u poticajnoj okolini”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vjerojatno mnogi znaju za dječji vrtić „Mali princ“ koji sjedište ima u Pazinu, radi se o privatnom vrtiću kojeg vodi Ingrid Baxa koju smo i zamolili za kraći intervju. Radi se o AMI Montessori odgojiteljici i pedagogici koja pune 24 godine radi s djecom te je ravnateljica DV „Mali princ“.

Otkad posluje vrtić „Mali princ“? Kada ste se odlučili na osnivanje privatnog vrtića?

Montessori vrtić Mali princ posluje od siječnja, 2022., a Montessori centar Mali princ započeo je s radom u rujnu, 2020. kao obrt za dnevnu skrb djece. Zbog velikog broja zainteresiranih roditelja, ubrzo sam se odlučila na proces otvaranja Ustanove.

U trenutku kad sam osjetila potrebu roditelja za drugačijim pristupom u radu sa djecom to mi se činilo kao logičan slijed da centar pretvorimo u Ustanovu te da time omogućimo većem broju djece mjesto sretnog djetinjstva/ odrastanja. Tako smo postali prvi privatni Montessori dječji vrtić u Istri.

Koja je suštinska razlika između privatnih i ‘javnih’ vrtića?

Javni i privatni vrtići trebali bi imati istu zadaću, omogućiti psihofizički razvoj i zadovoljiti osnovne potrebe djeteta, no, ovisno o programu koji vrtić nudi, mogu se uvelike razlikovati. Naime, manji broj djece u privatnim vrtićima zasigurno omogućuje kvalitetniji rad i pristup svakom djetetu ponaosob te praćenju njegovog individualnog razvoja.

Nadalje, sigurno je jednostavnije rad u manjim skupinama u privatnim vrtićima, ali u cjelini gledano, djeca su uvijek djeca i sve aktivnosti i poticaji morali bi biti usmjereni na pozitivan razvoj djeteta, bilo da se radi o privatnim ili javnim ustanovama.

Za nas laike, što je to Montessori program?

Montessori pedagogija NE temelji se na direktnom poučavanju, već na osiguranju poticajne okoline  koja uključuje pribor za rad i aktivnosti koje djeluju poticajno na dječju znatiželju u kojoj će dijete samo aktivnošću razviti sve svoje sposobnosti i potencijale tj. gdje ono uči otkrivajući odnosno čineći.

Montessori odgojitelj prati individualni razvoj svakog djeteta i nudi mu poticaje potrebne za ovladavanje određenih vještina sukladno njegovom trenutačnom psiho tjelesnom razvoju, koje su ujedno i osnova za daljnji razvoj djeteta u cjelini.

Montessori skupine su heterogene – djeca su različite dobi, pa tako i sposobnosti. Odgajatelj u Montessori vrtiću mora biti specijalno educiran za rad.

Djeca napreduju vođena vlastitim potrebama, te prema tome biraju područja svog interesa. Ovakav rad omogućuje razvijanje osjetila, koordinacije, kontrole pokreta, koncentracije te ponavljanje aktivnosti, pri čemu stječu samopouzdanje i samostalnost.

Montessori program i pribor obuhvaćaju pet područja djelovanja:

  • Vježbe poticanja samostalnosti u svakodnevnom životu (briga za sebe i okolinu, razvoj društvenih odnosa, vježbe kretanja),
  • Vježbe poticanja osjetilnosti (razvoj osjetila vida, sluha, težine, topline, mirisa i okusa),
  • Vježbe iz područja matematike,
  • Vježbe za poticanje razvoja govora, čitanja i pisanja,
  • Kozmički odgoj (zemljopis, povijest, botanika, zoologija, kemija, fizika, ekologija, glazbena i likovna kultura, različita događanja).

Svako pojedino područje sadrži niz vježbi koje razvijaju određene vještine, znanja i sposobnosti. Osnovna teza Mostessori pedagogije je „Pomozi mi da učinim sam!“.

Za svako područje rada (praktični život, senzomotoričko područje, područje jezika, matematiku, kozmički odgoj) koristimo  Montessori pribor, a svakom djetetu se pristupa individualno. Pribor je izrađen od prirodnog materijala i oblikovani tako da u sebi sadrže kontrolu pogreške.

Način rukovanja priborom za djecu je vrlo poticajan – izazovan. U skupini djeca samostalno biraju pribor za rad, brinu o svojoj okolini u komunikaciji s prijateljima i odraslima.

Koliko Vaš vrtić broji skupina, koliko djece pohađa vrtić “Mali princ”?

Trenutno Montessori dječji vrtić Mali princ broji 30 djece u dvije odgojno obrazovne mješovite skupine sa pet odgojiteljica te stručnim timom kojeg čini medicinska sestra, edukacijski rehabilitator i pedagog prema potrebi. Naš cilj je aktivno i sretno dijete koje stvara u poticajnoj okolini.

Vremena se definitivno mijenjaju. Možemo li to reći i za djecu – mijenjaju li se djeca? Ili samo mi odrasli? Je li teže raditi s najmlađima u odnosu na prije desetak godina ili je to uvijek ista stvar?

Našim načinom rada i Montessori pristupom koji potiče samostalnost i individualan razvoj svakog djeteta  ne mijenja se naš pogled na djecu.

Činjenica je da su se vremena znatno promijenila i ritam života je drugačiji što svakako utječe na dijete, ali nastojimo da djeca kod nas i dalje budu djeca kakva su bila i prije i da ih vraćamo na onu njihovu istinsku suštinu, a samim time nastojimo usmjeravati roditelje i biti im podrška u ovo izazovno vrijeme odrastanja.

Pročitajte još...