Emil Daus u Saboru: “Nužno je smanjenje PDV-a na sportsku opremu za omladinske pogone!”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Predsjednik Kluba zastupnika IDS-a Emil Daus, sudjelovao je u saborskoj raspravi o Zakonu o sportu te primijetio kako ima mnogo elemenata za pozdraviti, no da ima i prostora za kvalitetne prijedloge koje je i sami Klub IDS-a predložio.

Smatrajući da se previše promjena želi urediti Pravilnicima, koji su zapravo podzakonski akti i o kojima se ne raspravlja u Saboru, zastupnik je ustanovio da se na njih ne može dovoljno utjecati.

Ideju novog koncepta zdravstvenih pregleda sportaša, uvođenje nacionalnih stipendija, kao i 100% oslobađanje od mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za sportaše 1. kategorije svakako smatra pohvalnim no također je predložio da bi se po istom modelu moglo osloboditi 75% davanja za 2. kategoriju i 50% za 3. kategoriju sportaša.

“Treba promijeniti Zakon o udrugama – sportski klubovi bi se trebali tretirati drugačije od ostalih udruga, a i u Zakonu o radu su potrebne također  izmjene, zbog oslobađanja sportaša od doprinosa”, rekao je Daus.

Zatražio je i da se razmisli o Izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u tražeći da PDV za sportske klubove i saveze  bude najviše 5%, naglasivši da se tu ne misli na investiranje i opremanje sportskih objekata, koji su u pravilu u vlasništvu gradova i općina, već na opremu samih klubova za omladinske pogone, kao i to da se razmisli o dodatnim olakšicama za gospodarstvenike koji financijski pomažu sportskim klubovima.

Istodobno je pozvao i da se razradi financiranje sportova s loptom i drugih sportova koji imaju ligaški način natjecanja te da se sportskoj inspekciji daju veće ovlasti. 

Za sami kraj, govoreći o financiranju programa putem natječaja resornog ministarstva, gdje se početkom godine raspisuju natječaji, a rezultati se objavljuju od srpnja do rujna, zastupnik je potvrdio da bi to trebalo biti puno ranije, kako bi se već početkom godine znalo na koja sredstva se može računati zbog kvalitetnog planiranja proračunske godine.

Pročitajte još...