Općina Karojba traži Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije

Općina Karojba polako „ekipira“ kadar za kvalitetan rad i razvoj lokalne samouprave, iako ima konstantnih problema s odsustvima, kao uostalom i svi „na tržištu“. (više…)

Grad Pazin započinje s desetom po redu provedbom ciklusa projekta “Pazi(n) proračun!”

Grad Pazin započinje s provedbom novog, jubilarnog desetog po redu ciklusa projekta „Pazi(n) proračun!“. Ovim projektom nastoji se potaknuti građane i građanke da se aktivno uključe u proces raspolaganja dijelom gradskog proračuna za 2024. godinu, u skladu…

Općina Karojba osnažuje radni kolektiv – ovih dana otvoren je javni natječaj

Općina Karojba osnažuje kadar u lokalnoj samoupravi. Na temelju Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, tamošnja pročelnica JUO-a je raspisala javni natječaj. (više…)

SVAKA ČAST! Općina Lupoglav postala potpuno transparentna po pitanju isplata iz Proračuna!

Općina Lupoglav slijedi sve veći broj lokalnih samouprava koje svoje račune u potpunosti otvaraju prema građanima. Kako navode, transparentnost proračuna Općine Lupoglav podrazumijeva mogućnost građana da dobiju potpune, točne, pravovremene…