Pazinjani, kamo na more? Kamo god želite – izvrsne je kvalitete na svih 217 mjernih točaka!

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je drugo uzorkovanje mora u ovoj godini proveo u periodu od 30. svibnja do 12. lipnja 2022. godine. Ukupno je uzorkovano more na…