Prvog dana svibnja na rasporedu tradicionalna manifestacija “Supci pud mavricun”

Danas na dan Sv. Jurja u čiju čast je posvećena crkva u Grimaldi najavljujemo susret "Supci pud mavricun" - tradicionalni godišnji susret mladih svirača do 30 godina starosti na tradicijskim…