Tags : supci pud mavricun

Supci pud mavricun

Tradicionalni godišnji susret mladih svirača do 30 godina starosti na tradicijskim istarskim instrumentima “Supci pud mavricun” se održava u Grimaldi povodom blagdana Sv. Jurja u mjeseci travnju, a ove se […]readmore