Usluga traži komunalnog radnika na održavanju groblja i ukopima

Usluga d.o.o. Pazin održava groblja na području Grada Pazina, Općine Karojba i Općine Gračišće. (više…)