VIDEO | Sjednica Gradskog vijeća: Jednoglasno donesena Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pazina

Facebook
Twitter
LinkedIn

Jučer (1. veljače 2024.) je održana 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj je jednoglasno podržan prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina.

Radi se o Planu koji obuhvaća cijelo područje Grada Pazina, odnosno 137,37 kilometara kvadratnih, a čije su posljednje izmjene i dopune bile 2020. godine.

Širenje granica građevinskog područja

Kako je rečeno na sjednici, izradi izmjena i dopuna pristupa se najviše zbog velikog broja pristiglih zahtjeva vlasnika zemljišta na području obuhvata Plana što utječe na promjenu i proširenje granica građevinskog područja i prenamjenu zemljišta.  

Radi usklađenja sa stvarnim stanjem na terenu,  namjera je kroz izmjene cjelovito preispitati postojeća urbanizirana zemljišta, odnosno neizgrađeni dio građevinskih područja naselja i mogućnosti proširenja tih područja te odrediti uređene i neuređene dijelove građevinskog područja i utvrditi detaljnosti izrade urbanističkih planova uređenja.

Također, izmjene će ići u smjeru i da se u Plan uvrste prostorno planski prioriteti za budući razvoj Pazina. Planirani rok za izradu izmjena i dopuna Plana je dvadeset (20) mjeseci, u sklopu čega će biti i javno savjetovanje te javna rasprava oko konačnog prijedloga, a prije toga i rok za dostavu novih zahtjeva ili prijedloga.

Pučko učilište postaje CKO Pazin, novi natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice

Na sjednici je jednoglasno podržan i prijedlog Odluke kojom Pučko otvoreno učilište postaje Centar za kulturu i obrazovanje Pazin (CKO Pazin),  a vijećnici i vijećnice dali su zeleno svijetlo i na prijedlog izmjene Statuta te ustanove.

Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina poništen je, pak, Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice zbog, kako je obrazloženo, nedovoljno kvalitetnog programa rada i razvitka Gradske knjižnice Pazin predloženog od strane kandidata,  te je sukladno tome donijeta Odluka o raspisivanju novog natječaja.

Sjednica je započela  tzv. aktualnim satom gdje su se pitanja oko komunalne problematike ovog puta odnosila na šahtove na glavnoj prometnici kroz centar Pazina, a za koje je odgovoreno da se u prvoj fazi stabiliziralo čak 22 šahta, premda je bilo planirano njih 10. Slijedi i druga faza radova u kojoj će se betonski dio, koji je sada vidljiv, zamijeniti asfaltom.

Nezaobilazna je bila i tema Doma za starije osobe Pazin, gdje je ravnateljica Anna Kuzma iznijela kako se sredinom veljače očekuje raspisivanje drugog kruga natječaja za zaposlenike Doma, dok se čeka i vizita nadležnog tijela Istarske županije, a što predstavlja preduvjet za upis i početak rada Ustanove.

Do kraja veljače konačna lista za kupnju stanova po programu POS-a

Zanimljiva i interesantna tema za širu javnost bila je i tema POS – ovih stanova gdje je pojašnjeno kako je bilo potrebno u postupku ocijeniti osnovanost pristiglih žalbi, kao i same prijave te je objavljena  izmjena Prijedloga Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a za Grad Pazin.

Objava konačne liste očekuje se do kraja veljače, a nakon čega slijede ugovori o prijenosu vlasništva nad zemljištem između Grada i APN-a te o međusobnim obvezama oko izgradnje infrastrukture i samih stanova.

Grad Pazin primjer dobre prakse

Set pitanja za gradonačelnicu Suzanu Jašić odnosio se, pak,  na transparentnost proračuna,  financiranje medija, izgradnju stanova, ITU planova i otpada u halama bivše Istraplastike.

Navela je kako je po stupanju na dužnost raskinula sve ugovore o direktnom financiranju medija bez natječaja, te kako Grad Pazin u tome  primjer dobre prakse s obzirom na to da jedini u Istri, uz Pulu, sredstva za financiranje programskih sadržaja i/ili istraživačkog novinarstva dodjeljuje putem javnog poziva i javno objavljuje rezultate. Primjer dobre prakse Grad Pazin je i po pitanju transparentnosti proračuna i trošenja proračunskih sredstava.

Naime, kako je rečeno, dostupna  digitalna Platforma Otvoreno za komunikaciju i prikaz podataka na jednom mjestu povećava transparentnost gradskih procesa i pridonosi efikasnijem radu gradske uprave.

S druge strane, građani i građanke imaju pristup informacijama o proračunu na 5. razini,  mogu vidjeti trošenje proračuna u realnom vremenu, čak i kako se proračun trošio od 2009. godine, a također mogu vidjeti informacije o planiranim projektima, odlukama i drugim relevantnim aspektima upravljanja gradom.

Govoreći o ITU planovima, iznijela je kako su pri kraju urbanistička i prometna rješenja za novu zgradu autobusnog kolodvora i nove knjižnice koja ide u sklopu te zgrade. Prijava glavnog projekta u sklopu realizacije sredstava iz ITU-a očekuje se u prvoj polovici sljedeće godine.

Po pitanju zbrinjavanja otpada iz hala bivše tvornice Istraplastike na Dubravici, rečeno je kako je dobivena  informacija od saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode kako je zbrinjavanje tog otpada ušlo u plan nadležnog Ministarstva i Fonda.

Pročitajte još...