GRAD PAZIN: Uređuje se park na Starom trgu, kroz sljedećih nekoliko godina u starogradskoj jezgri Pazina u planu su veći radovi i komunalne intervencije

Facebook
Twitter
LinkedIn

Starogradska jezgra Pazina, desetljećima zapuštena i s velikim infrastrukturnim problemima, ušla je u dugoročne planove revitalizacije i obnove.

U dijelu sredstava rezerviranih za Pazin u sklopu ITU mehanizma planira se popločenje ulice Franine i Jurine, pa je tako sljedeće godine u planu projektiranje, a cjelokupan projekt će u svojoj idejnoj fazi rješenja biti predstavljen javnosti.

U tijeku je čekanje odgovora Ministarstva kulture za sredstva rekonstrukcije dijela zidina Kaštela i oborinske odvodnje koja uništava zidine i zgrade. Traju i pripreme za prijavu na natječaj za kulturnu infrastrukturu gdje bi se potkrovlje Kaštela i još jedan prostor u blizini Starog trga priveli k namjeni.

Za dugoročnu bolju regulaciju prometa i pješaka na tom djelu vezani su drugi projekti pripreme alternativnih parkirališta i prostora čije je planiranje trenutno u fazi pregovora.

Trenutno se uređuje park na Starom trgu kao privremeno rješenje do većih radova i komunalnih intervencija koje će se, dakle, u starogradskoj jezgri Pazina dogoditi kroz sljedećih nekoliko godina.

Prošloga tjedna započeli su tako radovi renovacije i izmještanja klupa, sanacije djela ivičnjaka te uređenja i proširenja zelenih površina. Park će dobiti novo kombinirano dječje igralište (donacija DM-a), a na lokaciji nekadašnjeg kioska bit će postavljena taktilna ploča.

U tijeku je i nužna sanacija fasade na zgradi koja neposredno graniči s parkom. Zgrada je u vlasništvu Grada Pazina te se pristupilo nužnim i hitnim fasaderskim radovima i radovima konstruktivne zaštite nosivih zidova radi sprečavanja daljnjeg propadanja uslijed prodora vlage u objekt koji vapi za rekonstrukcijom pa ga je u ovoj fazi nužno zaštititi. Zid zgrade bit će oslikan u dogovoru s korisnicima parka.

Pročitajte još...
Razvojna agencija Srce Istre poziva mlade poduzetnike na poduzetnu raspravu

Razvojna agencija Srce Istre ponovo organizira poduzetne rasprave u sklopu projekta "Participativno upravljanje poduzetničkom infrastrukturom: mladi poduzetnici u dijalogu s…