Porast razvoda brakova – u Pazinu na tri sklopljena braka, dvije rastave

Facebook
Twitter
LinkedIn

Izašli su redoviti statistički podaci Državnog zavoda za statistiku koji se odnose na Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2021. godini iz kojih se vidi na Pazinštini veliki porast razvoda brakova. Tako je u prošloj godini evidentiran veći broj razvoda brakova – njih čak 20 za područje Grada Pazina.

Očito da je korona nepovoljno utjecala na razvoj bračnih odnosa u pazinskoj kotlini budući da je u 2020. bilo 18 rastava, a 2019. tek njih 6, 2018. godine -14, a 2017. – 11. Sklopljeno je 30 brakova, 12 više nego na pandemijsku 2020., no 10 manje nego 2019. godine. Tako dolazimo do situacije da je u 2021. na području Grada Pazina na tri sklopljena braka, došlo do dvije rastave.

U Općinama Pazinštine sklopljeno je 29 brakova, a razvedeno njih 13. 


U 2021. u Pazinu se je rodilo 78 djece što je za 14 manje nego u 2020. godini, a umrlo je 108 ljudi što daje vitalni indeks od 72,2. Taj je indeks iznad županijskog prosjeka od 59,5 što znači da je 2021. godina u tom smislu na poluotoku prošla lošije. Među gradovima u Istri nema niti jednog čiji je vitalni indeks iznad 100, što znači da ima više rođenih nego umrlih.

Najbliže tome je Poreč s 84,8, slijedi Pazin, pa Vodnjan 70,8, Umag 67,5, pa Novigrad sa 66,5. Vrlo blizu odnosu da na jedno rođeno dijete dolaze dvije osobe dolaze Buzet 56,5, Pula 53,1, Buje 47,8, te najlošiji Labin s 42,4.

Kako nam stoje Općine Pazinštine? 

U Istri postoje samo tri jedinice lokalne samouprave čiji je vitalni indeks iznad 100 – to su Sveti Petar u Šumi, Lanišće i Tar – Vabriga, s time da Supetarci imaju indeks 125,5. Rodilo se je 13 mališana, a umrlo 9. U Cerovlju je duplo veći broj umrlih, 22- naprema 11 rođenih, kao i u Tinjanu – 28 umrlih na 14 rođenih. U Gračišću je 8 rođenih na 18 umrlih, Karojba ima poslije Svetog Petra u Šumi najbolji odnos 17 rođenih na 18 umrlih, dok je Motovun u najlošijem omjeru – 6 rođenih na 15 umrlih te u 2021. godini imaju najniži vitalni indeks među općinama Pazinštine – 40,0. 

Sve zajedno u općinama Pazinštine je u 2021. rođeno 74 djece, a umrla je 121 osoba, vitalni indeks je malo iznad županijskog prosjeka – 61,5. Ostale podatke koji vas zanimaju možete pronaći ovdje.

Pročitajte još...