Tvrtka Usluga odvodnja d.o.o obrazložila porast cijena usluga javne odvodnje na području Pazina

Facebook
Twitter
LinkedIn

“Pred trgovačkim društvom Usluga odvodnja d.o.o. uzbudljiva je i zahtjevna godina. Stoga su objavili priopćenje za javnost u kojem su predstavljene investicije koje su u planu za 2023. na području Pazina, prilike i mogućnosti koje im se otvaraju, kao i izazovi s kojima se suočavaju te obrazlažu porast cijena usluge javne odvodnje na području Pazina. Priopćenje prenosimo u cijelosti u nastavku.

Rast investicija na području Pazina u 2023. godini

Dio planiranih investicija u potpunosti se financira iz sredstava Usluga odvodnje i Grada Pazina, no Društvo je iznimno aktivno u pristupanju nacionalnim i europskim fondovima. Međutim svako vanjsko financiranje zahtijeva i naše vlastito financiranje od 10 do 20%, a to znači da količina sufinanciranih investicija ovisi o našim financijskim kapacitetima za njihovo praćenje. U 2023. godini realizirat će se:

  • Izgradnja sustava odvodnje u naselju Dubravica u Pazinu II. Faza, ukupno 26.544,56 €, Hrvatske vode financiraju 80% iznosa.
  • Izgradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Rijavac u Pazinu – nastavak izgradnje , ukupno u 2023. g. 398.168,43 €, od čega 90% iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
  • Usluga izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra), ukupno u 2023. g. 53.951,82 €, financiranje 85% od Hrvatskih voda.
  • Most Vršić – radovi sanacije objekta javne odvodnje u iznosu od 106.178,25 €, investitor Usluga odvodnja i Grad Pazin.
  • Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje fekalne kanalizacije centra Grada Pazina, 6.768,86 €, investitor Usluga odvodnja.
  • Izrada idejnog i glavnog projekta za nastavak izgradnje fekalne kanalizacije industrijske zone Pazinka 3 i Podberam, 6.768,86 €, investitor Usluga odvodnja.
  • Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje fekalne kanalizacije – Lešće I. faza, 3.318,07 €, investitor Usluga odvodnja.

Projekt aglomeracije EU Pazin – Središnja Istra (130 milijuna eura za vodoopskrbu i javnu odvodnju)

Društvo je pripremilo financijski i infrastrukturno izuzetno značajan EU projekt studije izvodljivosti, izrade projektne dokumentacije, okolišne dokumentacije, izgradnje i rekonstrukcije cjelokupnog sustava vodoopskrbe i javne odvodnje na području Središnje Istre koje uključuje Grad Pazin i općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Tinjan i Žminj. Ukupno procijenjeni troškovi projekta su 136.297.006,04 eura (1.026.929.792,00 kn).

Projekt je trenutno na procjeni nadležnog tijela. Po prihvaćanju financijskog i teritorijalnog obuhvata projekta, Društvo će zajedno s partnerima (Istarskim vodovodom Buzet d.o.o. i IVS-om d.o.o. Buzet) morati biti spremno financijski, kadrovski i tehnički provesti cjelokupni projekt. Planira se završiti preostalo projektiranje sustava i uređaja do kraja 2023. godine.

Financijska stabilnost Društva iznimno je važna za njegovo razvojno poslovanje, međutim Usluga odvodnja suočava se s nekoliko izazova od kojih su neki novijeg datuma (porast cijena), a neki nas prate već godinama.

Neiskorišteni kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a)

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u Pazinu izgrađen je 2003. godine među prvima u Istri kako bi se nepročišćene otpadne vode prestale ulijevati u zaštićeni ponor Pazinske jame i posljedično u vodotok južne Istre te kako više ne bi bilo smrada otpadnih voda. No, gašenjem društva u industrijskoj zoni “Pazinka”, UPOV počinje raditi s nedovoljno iskorištenim kapacitetom industrijske zone (cca 10.000–12.000 nedostatnih mvode godišnje), što u financijskim sredstvima predstavlja oko 900.000,00 kuna manje prihoda od planiranih prema ocjeni isplativosti izgradnje UPOV-a. Iz ovog se razloga u svakoj godini poslovanja tražilo subvencioniranje od strane Grada Pazina.

Na UPOV-u se kroz mješoviti sustav skupljaju i manje količine oborinske odvodnje i pročišćavaju što uzrokuje troškove uređaja koji nisu naplativi kroz cijenu vodne usluge jer se ne radi o vodi koja ulazi i naplaćuje kroz vodoopskrbni sustav.

Smanjena amortizacija

Od početka svog rada Društvo posluje sa smanjenim i nedovoljnim financijskim sredstvima zbog smanjene amortizacije Odlukom Uprave sa zakonskih 5% na 2,5 % (2014.), na 2% (2015.) i na 1% (2020.) s očekivanim rizikom nemogućnosti obnavljanja opreme, strojarskog i građevinskog dijela UPOV-a u narednom razdoblju, kao i održavanja izgrađene infrastrukture javne odvodnje. Odluka o smanjenju amortizacije donijela se isključivo iz razloga nedostatnih prihoda Društva s ciljem smanjenja računovodstvenog gubitka. 

Višestruki porast cijena energenata

Društvo je u 2021. godini za električnu energiju – opskrbu (uglavnom troškovi UPOV-a) izdvajalo 240.435,16 kuna, dok je za 2022. godinu trošak iznosio 553.321,45 kune. Subvencija Vlade RH iznosila je 242.692,55 kune, što je ublažilo trošak energenatano provedbom postupka javne nabave u 2022. g. Društvo je za istu potrošnju dobilo ponudu od strane HEP-OPSKRBE d.o.o. u iznosu od 1.263.222,91 kuna što je izvjesni trošak u 2023. godini, budući da su mjere Vlade za ublažavanje rasta cijene struje na snazi do 31.3.2023.

Gospodarenje otpadnim muljem iz UPOV–a (450-500 tona godišnje) predstavlja značajno veliki trošak za koji je u 2021. godini izdvojeno 122.787,88 kuna, a u 2022. godini 328.563,92 kn. Do lipnja 2022. godine navedeni trošak je cjenovno bio prihvatljiv (206,00 kn/t otpadnog mulja), no od srpnja 2022. godine sklopljen je ugovor za zbrinjavanje mulja s najpovoljnijim isporučiteljem na tržištu po cijeni od 1.050,00 kn/t. Istraživanjem tržišta ustanovili smo da nas u 2023. godini očekuje povećanje cijene zbrinjavanja otpadnog mulja na 2.300,00 kn/t.

Rashodi Društva se kvantitativno nisu bitno mijenjali, u odnosu na 2021. godinu, no porasli su za 26,96% s obzirom na inflaciju i povećanje troškova. Ukupni rashodi su procijenjeni do kraja 2022. godine na 3.867.082,66 kune, dok su za 2021. godinu iznosili 3.045.802,37 kuna.

Porast cijena usluge javne odvodnje za građane

S obzirom na obrazložene izazove (visoki troškovi UPOV-a, rast cijene energenata i usluga, sredstva za investiranje i stabilizaciju društva zbog projekta aglomeracije), Društvo je  tijekom 2022. godine predložilo povećanje cijena sukladno izračunu najniže osnovne cijene vodnih usluga pa se nove cijene primjenjuju od 1. studenog 2022. godine.

Fiksni trošak se povećava sa sadašnjih 9,00 kn na 20,00 kn, što je cijena jednokratno mjesečno za cijenu priključka, a cijena se mijenja i za varijabilni trošak, i to za sakupljanje s 2,75 kn/m 3 na 4,00 kn/m 3 , dok se za pročišćavanje mijenja s 3,65 kn/m 3 na 4,00 kn kn/m 3. U konačnici, za građane će uvećanje iznositi 1,60 kn/m 3, dok će kod fiksnog troška uvećanje biti jednokratno 11,00 kn mjesečno.

Usporedbe radi, za jednu prosječnu obitelj koja troši 10 do 11 m 3 vode mjesečno, za dva mjeseca, za koliko se ispostavlja račun za vodu od strane Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet, poskupljenje će biti ukupno 62,83 kune ili 13,20 % od prijašnjeg troška, odnosno za mjesec dana 31,42 kuna.

Ulaganje u infrastrukturu ispod zemlje najmanje je vidljivo i u većoj mjeri ne utječe na sud  javnosti o uspješnosti i razvoju neke zajednice. Međutim, nemamo izbora, odvoditi se mora, a to, na žalost svih nas, postaje sve skuplje.

Svi koji imaju pitanja o našem radu i projektima, žele potpunije informacije ili pojašnjenja, dobrodošli su u našim poslovnim prostorima u pazinskom Spomen domu ili u virtualnoj komunikaciji”, stoji u priopćenju tvrtke Usluga odvodnja d.o.o.

Pročitajte još...