GRAD PAZIN: Rekonstrukcija i dogradnja bivše vojarne je dvostruko jeftinija i kreditno dostupnija varijanta od novog vrtića!

Facebook
Twitter
LinkedIn

U petak, 24. 6. 2022., velikoj vijećnici Grada Pazina održana je konferencija za medije i javnost na temu vrtića i upisa u vrtiće u pedagoškoj 2022/23. godini. Na konferenciji su sudjelovale Suzana Jašić, gradonačelnica Pazina, i Vesna Rusijan, ravnateljica Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin.

GODINA PRIPREMANJA PROJEKATA

Uvodno je gradonačelnica Grada Pazina navela koji su koraci poduzeti u podizanju kapaciteta i kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja u Pazinu. Istaknula je da su, kao i svake godine, svibanj i lipanj mjeseci kad roditelji male djece s područja Pazina strepe kako će završiti upisi u vrtić zbog kroničnog nedostatka mjesta u vrtićima, odnosno jaslicama. Tako je bilo i prošle godine kada je vrtić stavila u sam vrh prioriteta gradske politike.

Rečeno je kako se, nažalost,  u godinu dana ne stigne pripremiti gradnja i izgraditi novi objekt, ali se ipak u proteklih godinu dana svakoga dana radilo na ovom projektu. Obrađene su tako dvije moguće lokacije za gradnju novog vrtića te je izabrana lokacija na Starom Pazinu gdje su riješeni prostorno-planski preduvjeti kroz donošenje izmjena GUP-a, a riješeni su imovinsko-pravni preduvjeti vezani za pristupnu cestu.

Također, izrađen je glavni projekt novog vrtića čiji su troškovi od procijenjenih 23 milijuna kuna prošle godine, zbog povećanja cijena na tržištu porasli na 35 milijuna te se, uz pristupnu cestu, projekt penje na 38 milijuna bez PDV-a. Projekt je prijavljen i kandidiran na natječaj Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji je raspisalo Ministarstva znanosti i obrazovanja u svibnju.

Međutim, sam natječaj izazvao je konsternaciju od strane gradova i općina jer je najveći mogući iznos koji se može dobiti za gradnju vrtića po odgojnoj skupini 1.440.000,00 kn, odnosno 14.400.000,00 kn za zgradu s maksimalnih 10 skupina, kao u našem slučaju. S obzirom da natječaj favorizira rekonstrukcije, adaptacije i dogradnje, Grad Pazin upravo završava  i drugu prijavu na isti natječaj koja se tiče rekonstrukcije i dogradnje neuređenog krila dijela zgrade koju koristi Veleučilište, u bivšoj vojarni. Ova je opcija  dvostruko jeftinija i kreditno dostupnija Gradu Pazinu.

Nadalje, s obzirom da postoji potreba za usklađivanje rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin s Državnim pedagoškim standardom, u tijeku je podjela postojeće ustanove vrtića na dvije ustanove te se u budućnosti planira proširenje vrtićkog kapaciteta u Trvižu.  

Također, Grad Pazin općinama Cerovlju i Karojbi pomaže u prijavama na spomenuti natječaj kako bi proširili svoje kapacitete, a kako bi se poboljšali uvjeti u dječjem vrtiću u Pazinu, Grad Pazin i Dječji vrtić „Olga Ban“ izvršili su dvije prijave na natječaje Središnjeg državnog ureda za demografiju (SDUDM) i mlade te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU).

Na natječaj SDUDM prijavljena je rekonstrukcija vanjskog igrališta u Gornjem vrtiću. Projekt je vrijedan 321.082,75 kuna. Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin prijavio je zamjenu dotrajalih škurnica na zgradi gornjeg vrtića na natječaj MRRFEU-a „Program ulaganja u zajednicu“, ukupne vrijednosti 214.404,32 kune.

Nadalje, odgojiteljicama su isplaćeni prekovremeni sati nakupljeni u vrijeme pandemijskih uvjeta rada u vrtiću, a upravo su tijeku pregovori sa sindikatom o povećanju plaća. Zaključeno je  kako odgojiteljica, stručnih suradnika i suradnica, kao i tehničkog osoblja, nema dovoljno na tržištu radne snage, svi troškovi režija, gradnje i materijalnih troškova su porasli, te se da se nalazimo pred velikim financijskim i organizacijskim izazovima, no da predškolski odgoj i obrazovanje ostaje u fokusu svakog radnog dana gradske uprave, kako u proteklih godinu dana, tako i u budućnosti, sve dok se ne riješi problem nedostatka kapaciteta koji je i ove godine velik.”

RANG LISTA I UPISI

U nastavku konferencije ravnateljica vrtića Vesna Rusijan najavljuje kako će u podne biti objavljena privremena Rang lista upisane djece u ustanovu, zasebno za matični vrtić u Pazinu i za sve područne vrtiće u 7 općina Pazinštine. Ističe kako je broj zainteresiranih za upis u vrtić i ove godine bio je velik te je zaprimljeno ukupno 283 zahtjeva, od kojih 146 za MV Pazin ( 11 zahtjeva više nego lani) i 137 zahtjeva za područne vrtiće ( 7 manje nego lani).

U područnim vrtićima u sljedeću pedagošku godinu moći će se upisati sva djeca s područja općina kojima vrtići pripadaju, odnosno sva djeca koja ispunjavaju uvjete uzrasta, odnosno neće biti upisana mlađa djeca koja su prijavljena za vrtić, te dio djece koja imaju prebivalište u nekoj drugoj JLS. Na rang listama pojedinih područnih vrtića vidljivo je da su primljena djeca s područja grada Pazina, njih ukupno 15.

U MV Pazin prijavljeno je 45 djece  koja ispunjavaju uvjete, a predviđeno je 40 slobodnih mjesta; dok je za pazinske jaslice prijavljeno 99 djece koja ispunjavaju uvjete, a moguće je u ovom trenutku primiti njih 39. Prednost pri upisu, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, imaju djeca vrtićke dobi, u odnosu na djecu jasličke dobi, zato  se iz privremene Rang liste može vidjeti da je veliki broj djece jasličke dobi ostao neupisan – njih čak 60. Od tih 60, njih 5  je raspoređeno u Gračišće i Pazinske Novake, koje su naveli kao drugi izbor.

No, dio neupisane djece u pazinski matični vrtić moći će zatražiti upis u područne vrtiće u Sv. Petru u Šumi i Gračišću, gdje su ostala još 4 slobodna mjesta za djecu stariju od 2,5 godine.

Roditelji mogu uložiti svoj prigovor na Privremenu rang listu do 9. srpnja, a Konačna Rang lista bit će objavljena 21. srpnja, nakon što Upravno vijeće Vrtića razmotri sve u roku pristigle prigovore.

Inicijalni razgovori s djecom i roditeljima obavit će se tijekom lipnja i srpnja, te broj i raspored djece do početka pedagoške godine 2022./2023. može biti minimalno izmijenjen.

Mole se stoga roditelji  da, ukoliko iz bilo kojeg razloga žele odustati od prijave svojeg djeteta za upis u našu ustanovu u sljedeću pedagošku godinu, da to što skorije jave, kako bi se moglo upisati djecu redom ispod crte na rang listi.

SUFINANCIRANJE NEUPISANE DJECE

Gradonačelnica je potom najavila donošenje odluke o sufinanciranju djece koja će biti upisana u obrte za dadilje, privatni vrtić Mali princ i druge oblike skrbi o djeci. Prvi korak je objavljena privremena lista po kojoj 55 jasličkog uzrasta ne ulazi u program javnog vrtića. Međutim, točniji broj djece  znat će se tek nakon objave Konačne liste 21.7.2022., a posebice do 1.9. 2022. do kad će roditelji biti dužni potpisati ugovore s vrtićem. Procjenjuje se  da će se crta pomaknuti. Cijena će ostati ista kao u pedagoškoj godini 2021/2022. i iznosit će 800,00 kn za jaslice i 750,00 kn za vrtićki program, što iznosi 38,93% odnosno 36,49% u odnosu na ekonomsku cijenu vrtića koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Pazina, a koja iznosi 2.054,84 kuna.

Roditeljima djece koja će ostati neupisana nakon provedbe postupka upisa djece sufinancirat će se smještaj djece u obrte za dadilje i u privatne vrtiće.  Odluku o broju djece koje će sufinancirati Gradonačelnica će donijeti nakon donošenja Odluke o konačnoj rang listi. Grad Pazin trenutno sufinancira 21 dijete smješteno u privatni Montessori vrtić „Mali princ“ na Starom Pazinu, obrt Tončica i Teta Di-di u Pazinu, obrtu Gratia u Žminju te dječjem vrtiću Tići u Vrsaru. Već je u 2022. godini rebalansom proračuna ova stavka povećana s prvotno planiranih 200.000 kuna na 357.000 kuna.”

LJETNI RAD VRTIĆA

Ravnateljica Rusijan najavila je na kraju u kojem će režimu raditi vrtić u srpnju i kolovozu. Za djecu s područja Pazina bit će organiziran rad u zgradi Matičnog vrtića u Pazinu. U Tinjanu će se organizirati rad za male Tinjance i Supetarce, a Gračišćani će biti u svom vrtiću, osim od 1. do 15. kolovoza kada će biti u Pazinu. Djeca iz Karojbe i Motovuna će u srpnju biti u Karojbi, dok će u kolovozu biti u Pazinu, gdje će biti i djeca koja polaze vrtić u Pazinskim Novakima i Lupoglavu tijekom srpnja i kolovoza.

Pročitajte još...