Modelnoj šumi Istra dodijeljeno 60.000 eura putem Erasmusa za provođenje projekta iz šumske pedagogije

Facebook
Twitter
LinkedIn

Modelna šuma Istra će u sljedećih 15 mjeseci biti vodeći partner na projektu „ U šumi kao u učionici „ kojeg je program Erasmus + Mala partnerstva u školskoj edukaciji odlučio financirati sa 60.000 eura.
Projekt je ocijenjen sa skoro maksimalnim brojem bodova, te je jedan od  samo dva od njih 38 prijavljenih koji se financira putem ovog natječaja.

Partneri na projektu su Šumarski institut iz Ljubljane, Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, Osnovna škola „Vazmoslava Gržalje“ Buzet i Pučko otvoreno učilište iz Gospića.

Šumska pedagogija i edukacija na otvorenom od izuzetne su važnosti za cjeloviti razvoj djece pa projekt doprinosi senzibiliziranju i educiranju odgojno – obrazovnih stručnjaka o šumskoj pedagogiji i njezinim metodama te se njime postavlja kamen temeljac za razvoj ove djelatnosti u Hrvatskoj.

Cilj je unaprijediti kompetencije učitelja razredne nastave i odgajatelja zaposlenih na području Like i Istre.

Projektom nastojimo odgajatelje i učitelje razredne nastave s područja Istre i Like praktično osposobiti za rad s djecom po metodologiji i načelima šumske pedagogije. Stvaramo jezgru buduće mreže šumskih pedagoga u Republici Hrvatskoj, ali i osnažujemo međunarodnu suradnju šumskih pedagoga. Opipljiv rezultat projekta biti će edukativni materijal u obliku e-knjige namijenjen edukatorima šumske pedagogije kao sredstvo (alat)  za planiranje rada s djecom“, navodi Ana Fornažar voditeljica projekta i predsjednica Modelne šume Istra.

Slovenski partner, Šumarski institut iz Ljubljane pomoći će hrvatskim partnerima kroz prenošenje već postojećih praksi iz Slovenije te je odgovoran partner za izradu e-priručnika kojeg će edukatori koristiti u svom budućem radu čime će dugoročno utjecati na podizanje svijesti o važnosti i dobrobitima šuma i šumskih ekosustava. E- knjiga ili priručnik u digitalnom obliku biti će namijenjen za korištenje s vrtićkim i rano školskim skupinama.

Iz Istre, kao partneri u projektu sudjeluju Dječji vrtić „Olga Ban“ Iz Pazina ( s područnim vrtićima Lupoglav, Karojba, Motovun, Tinjan, Sv. Petar u Šumi, Gračišće i  Cerovlje ) i Osnovna škola  „Vazmoslav Gržalja“ iz Buzeta (s područnim školama Roč, Vrh i Lanišće).

Projektni partner iz Like, Pučko otvoreno učilište Gospić i Modelna šuma Istra će kroz ovaj projekt započeti formiranje regionalnih centara za pružanje stručne podrške u provedbi šumske pedagogije.

Ovaj je projekt početak međunarodne suradnje na osmišljavanju kurikuluma za stjecanje formalne kvalifikacije za obavljanje profesije – šumski pedagog.

Kao dugoročni cilj partneri su zacrtali verifikaciju edukacije za šumske pedagoge (slično kao što su verificirani programi za muzejske pedagoge).

Odgajatelji i nastavnici iz partnerskih institucija sudjelovati će na edukacijama u Sloveniji, Istri i Gospiću koje će se organizirati u sklopu projekta.

„U ožujku ćemo pripremiti Međunarodni trening iz šumske pedagogije i upoznavanje dobrih praksi u Sloveniji, a potom slijedi Edukacija budućih edukatora šumske pedagogije u Istri u svibnju 2024. i u Lici u listopadu iste godine. Završna konferencija projekta održat će se u ožujku 2025. godine u Istri“, nadovezuje se magistra šumarstva Ana Fornažar.

Posebna vrijednost ovog projekta je što u Hrvatskoj ne postoji strukturirani program edukacije iz šumske pedagogije koji stručnjake može usavršavati na tom području i tako njihovim institucijama omogućiti da se profiliraju kao institucije koje integriraju takav oblik rada.

Tijekom didaktičkih igara, djeca formiraju određeni stav prema prirodnom okruženju, jer imaju priliku s šumom uspostaviti poseban, bliski odnos. Za njih ona može biti mjesto na kojem se osjećaju sigurno i kao kod kuće, a istovremeno im nudi nove izazove. Pozitivno iskustvo u šumskom okruženju kod djece ostavlja trag i formira „dobar“ odnos prema prirodi, dok se istovremeno razvijaju kognitivne, emocionalne i motoričke vještine i sposobnosti.

Rezultatima projekta, hrvatski partneri približit će se suvremenim tendencijama u edukaciji i odgovorit će na iskazane potrebe edukatora, koji su istaknuli da u svom radu s djecom nemaju dovoljno znanja kako bi s djecom kvalitetno i sadržajno boravili u prirodi i šumi.

Posebna pažnja bit će usmjerena na mogućnost provedbe metodologije šumske pedagogije u radu s djecom s teškoćama, tako da će dio aktivnosti biti posvećen inkluziji.

Modelna šuma Istra već je implementirala dva projekta iz programa Erasmus + ; 2020. “Education and cooperation as the key to sustainable development” (vodeći partner Nadleśnictwo Maskulińskie, Ruciane Nida, Poljska) i 2020. “Education for sustainable development in Mediterranean Model Forests” (vodeći partner Forete Modele Provence, Francuska).

Dječji vrtić „Olga Ban“ iz Pazin također ima iskustva u Erasmus + projektima ; 2018.  „Svi različiti – svi važni“, 2019. „In out we grow“ i 2022. „Jačanje ustanove i pojedinca za sudjelovanje u europskom prostoru odgoja i obrazovanja“.

Osnovnoj školi  „Vazmoslav Gržalja“ iz Buzeta ovo je prvi Erasmus+ projekt čime će ojačati svoje kompetencije u međunarodnoj suradnji i provođenju EU projekata.

Pročitajte još...