Jeromela najavio novu vinsku manifestaciju u Gračišću: “U samom mjestu treba biti puno manje negativnih posljedica”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Načelnik Općine Gračišće Ivan Jeromela na svečanoj sjednici Općinskog vijeća prošlog vikenda održao je opširni referat u kojem je predstavio što je sve napravljeno u protekloj godini, ali i najavio projekte koji su aktualni ili pred realizacijom.

Na početku je objasnio kako je u planu je gradnja dječjeg igrališta u Klenju za koje je osigurano sufinanciranje preko LAG-a Središnje Istre. Za igralište je izrađen glavni projekt, ishođeni su posebni uvjeti i potvrde glavnog projekta. U narednom periodu se planira provedba jednostavne nabave za radove i opremu, a nakon odabira najpovoljnije ponude i izvedba koja će biti dovršena najkasnije u prvoj polovici 2023. godine.

Naručena je izrada projektne dokumentacije asfaltiranja NC za Forlane i nastavak ceste od Sv. Jurja do Stancije Martinčić (Vlahovići). U izradi su i potrebni prometni elaborati za postavljanje nedostajuće prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području općine.

Odron ceste na dionici NC Lovrići – Poldrugovci je saniran. Radove je izvela Cesta Pula. Općinsko vijeće je u raspravi o zahtjevu udruge „Gallignana“ jednoglasno odlučilo da se udruzi dodijeli djelomično renovirani prostor Katinine kuće na korištenje, uz ugovor koji će zaštititi interese Općine, kako bi udruga mogla promicati gastro-enološku ponudu lokalnih proizvođača i znamenitosti Općine. Prostor će time biti kvalitetno iskorišten na opću dobrobit, te će nakon velikih ulaganja biti lijepo uređena ali i korisna nekretnina.

Kako bi se omogućio lakši otkup okućnica, dobivanje građevinskih dozvola, pristup parcelama i sukladno zakonskoj obvezi počelo sređivati stanje nerazvrstanih cesta, naručena je izrada elaborata za ucrtavanje cesta u Milotskom brijegu, Batlugu, Marcanima i ceste za Lovrenčiće, dok je već proveden elaborat za ucrtavanje ceste u Štihovićima i Bolčićima. Odlukom općinskog vijeća planira se i ucrtavanje ceste za Križarovicu.

Krov Kašće, najveće zgrade u Gračišću u vlasništvu Općine, nažalost se urušio, te je potrebna rekonstrukcija zgrade. U planu je provedba izmjene projekta rekonstrukcije i ishođenje potrebnih akata za gradnju te prijava na fondove EU, bez čije pomoći neće biti moguće ostvariti investiciju vrijednu više od milijun eura.

Grad Pazin je uz Općine s kojima je posebno povezan, Gračišćem, Cerovljem i Sv. Petrom u Šumi ušao u poseban program EU (ITU) otvoren za velike gradove i gradove središta županija. Očekivani iznos paketa sredstava koji je predviđen za naše JLS je oko sto milijuna kuna, koje će trebati uložiti u projekte korisne svim uključenim jedinicama. Navedeni iznos predstavlja veliku investicijsku priliku za ovaj dio Pazinštine. Odluka o pristupanju programu donesena je na Općinskom vijeću, a trenutno je u izradi strateška dokumentacija kao podloga za buduće projekte.

Općina je vrlo aktivna na području sanitarne odvodnje. U izradi je projektni zadatak sanacije pročistača u Gračišću za potrebe javne nabave. Dovršen je projekt izgradnje kanalizacijskog sustava „Mandalenčići 2“ za naselja Putinji i Levini, te je u tijeku ishođenje građevinske dozvole.

Usluga odvodnja Pazin je provela jednostavnu nabavu te je izabrana najpovoljnija ponuda za izradu projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava „Maandalenčići 3“ za naselja Katun Gračanski, Jankovići i Jadrohi.

Hrvatske ceste su provele postupak javne nabave te se krajem ove godine očekuje početak rekonstrukcije državne ceste kroz Gračišće kojom bi bolje uredio promet i osigurao obostrani nogostup za pješake. S obzirom da na državnim cestama nije dozvoljeno postavljanje fizičkih usporivača prometa (ležećih policajaca) Općina radi dodatne sigurnosti planira postavljanje kućišta za prometnu kameru kako bi se kažnjavali vozači koji velikim brzinama prolaze kroz središe naselja u blizini vrtića i škole.

Istarski vodozaštitni sustavi – IVS, planiraju započeti gradnju kanalizacijskog sustava naselja Bazgalji tijekom ove ili sljedeće godine, nakon što ažuriraju projekt sustava. Time će Bazgalji, nakon Gračišća i Mandalenčića postati treće naselje s izgrađenim kanalizacijskim sustavom. Nakon Bazgalja, sljedeća naselja u programu IVS za gradnju sustava su Batlug i Milotski brig.

Ove godine se nakon dvije godine stanke ponovno održala tradicionalna Vidova, dok za organizaciju smotre vina nije bilo dovoljno vremena zbog relativno kasnog ukidanja ograničenja početkom ožujka.

Tako se za ovu godinu planira još jedna manifestacija, od 11. – 13. kolovoza, Vinske večeri u Gračišću, kojom bi se pokušalo na malo drukčiji način prezentirati vina središnje Istre, uz bogat kulturni i glazbeni program. Cilj manifestacije je uz promidžbu vinara središnje Istre i obogatiti turističku ponudu Gračišća, a na način da na život u samom mjestu bude puno manje negativnih posljedica.

Pročitajte još...