Bruno Jurada iz Grimalde novi je predsjednik Savjeta mladih Istarske županije!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bruno Jurada iz Grimalde novi je predsjednik Savjeta mladih Istarske županije odlučeno je na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Istarske županije.

Do izbora novog predsjednika sjednicu je vodila predsjednica Skupštine Istarske županije Sandra Ćakić Kuhar koja je istaknula kako bi voljela da Savjet mladih i nadalje bude mjesto na kojem će mladi učiti kako funkcionira regionalna samouprava danas, ali i mjesto na kojem će s puno volje i entuzijazma kreirati ideje što Istra sutra može postati. Također, mladima je poželjela puno upornosti i hrabrosti za realizaciju njihovih inicijativa i ideja koje će uvijek rado saslušati i po potrebi inicirati njihovo donošenje na županijskoj Skupštini.

“Činjenica je da dobna skupina ‘mladi’ pokriva vrlo široko uzrasno područje, odnosno da tih 15 godina uključuje poprilično različite dobne skupine s različitim potrebama i interesima. Zbog toga je i funkcija Savjeta vrlo zahtjevna jer mora zastupati interese svih koji spadaju u tu skupinu, a pritom potrebe nekoga s 28 i nekoga tko ima primjerice 16 godina nisu ni približno iste”, kazao je novoizabrani predsjednik Savjeta mladih Bruno Jurada.

“Otvaranje bitnih tema kao što su aktivno sudjelovanje mladih u društvu, rad s mladima i održivi razvoj zajednice, socijalna uključenost mladih, zdravlje i sport, kultura, manifestacije, zabavni i društveni sadržaj za mlade, mladi u europskom okruženju i stambena politika za mlade, kao sam dijalog o problemima s kojima se susreću mladi presudno je kako bi se ti problemi s vremenom i rješavali, objašnjava Predsjednik Savjeta mladih. Jurada je istaknuo kako se tijekom proteklih godina na pojedinim poljima puno toga već i napravilo, a mnoge od inicijativa koje su pokretale proceduru, dolazile su upravo od Savjeta mladih. Zahvaljujući upornosti i lobiranjima Savjeta mladih uspio se nametnuti i staviti u nekakav politički mainstream”, smatra Predsjednik Savjeta mladih.

Kao najvažniji cilj Savjeta smatra približavanje svim mladima i stjecanje povjerenja mladih u Savjet. “Potrebno je da nas doživljavaju kao nekog tko može komunicirati i pomoći u rješavanju pojedinih njihovih problema, kao i općenitih potreba mladih kao što je stambeno zbrinjavanje mladih i zapošljavanje mladih”, zaključio je Jurada.

Podsjetimo, Savjet mladih raspravlja na sjednicama savjeta o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te pitanjima iz djelokruga Skupštine Istarske županije koji su od interesa za mlade. U suradnji s predsjednikom, odnosno predsjednicom, predstavničkog tijela inicira u Skupštini Istarske županije donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih na području Istarske županije, raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za unapređenje položaja mladih, te način rješavanja navedenih pitanja.

Savjet mladih također sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih. Također, jedan od ciljeva je i informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređenje položaja mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja.

Pročitajte još...