Nove potpore za poljoprivrednike kojima su uvjeti otežani zbog pandemije

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini čiji je cilj pružanje financijske pomoći primarnim proizvođačima u sektoru stočarstva koji nisu uspjeli ostvariti potporu temeljem Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID19.

Uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, poljoprivredni proizvođači u stočarstvu suočili su se s dugotrajnim i velikim poslovnim poteškoćama uslijed ukupnih tržnih poremećaja vezanih uz pad potražnje te time vezano pad cijena i konačno padom prodaje.

Potporom se nastoje sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava i očuvati razina primarne proizvodnje prije pojave bolesti COVID-19, čime će se posljedično zadržati postojeća razina zaposlenosti, kao i proizvodnja sirovine za prehrambenu i prerađivačku industriju i spriječiti poremećaj u lancu opskrbe hranom.

Mjere u provedbi Programa su:

  • Mjera 1. Potpora u sektoru govedarstva

Podmjera 1.1. Potpora primarnim proizvođačima mlijeka

Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele

Podmjera 1.3. Potpora uzgajivačima tovne junadi

  • Mjera 2. Potpora u sektoru svinjogojstva

Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača

Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

  • Mjera 3. Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva
  • Mjera 4. Potpora u sektoru konjogojstva

Ukupna vrijednost Programa iznosi 31.600.000,00 kuna. Više informacija – OVDJE, a o samom Programu možete pronaći OVDJE. 

Pročitajte još...