Proglašena prirodna nepogoda za područje Grada Pazina – vrijeme je za prijavu šteta!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Župan Istarske županije donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode – klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta 27. listopada 2022. godine. Prirodna nepogoda proglašena je uslijed procjena šteta koje su uzrokovale obilne padaline koje su krajem rujna 2022. godine zahvatile područje Grada Pazina te posljedično izazvale brojne odrone i klizanje zemljišta, odnosno štetu na privatnoj i javnoj imovini (građevine, oprema, zemljište, višegodišnji nasadi i sl.).

Pozivaju se oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda da podatke o nastaloj šteti dostave Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u Gradu Pazinu u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Oštećenici (fizičke i pravne osobe) mogu Obrazac PN preuzeti i na portirnici gradske uprave, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati ili  ovim putem Obrazac PN – PAZIN_ novi.

Obrazac je potrebno popuniti, potpisati i poslati elektronskim putem na adresu gospodarstvo@pazin.hr, odnosno dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

GRAD PAZIN, Upravni odjel za financije i ITU mehanizam, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 PAZIN

Sve potrebne informacije i pitanja oko popunjavanja obrazaca mogu se dobiti na broj telefona 635-107 ili putem e-mail adrese: gospodarstvo@pazin.hr

Za svaku katastarsku česticu na kojoj je nastala šteta, treba ispisati zaseban obrazac, a ukoliko se radi o štetama na zemljištu, dugogodišnjim nasadima  ili obrtnim sredstvima (poljoprivreda) potrebno je upisati MIBPG.

Podaci koji se moraju upisati:

Za štete na zemljištu:

– broj katastarske čestice ili ARKOD

– upisati o kakvom zemljištu se radi: (građevinsko, poljoprivredno, šumsko)

– površina u ha

– postotak oštećenja

Za štete na građevinama:

 • broj katastarske čestice
 • vrsta građevine (kuća, štala, put, cesta, ostalo)
 • podatak o rješenju o izvedenom stanju (da, ne, u postupku)
 • postotak oštećenja

Za štete na opremi:

 • vrsta opreme
 • cijena
 • iznos oštećenja u kunama
 • starost opreme

Za štete na dugogodišnjim nasadima:

 • broj katastarske čestice ili ARKOD
 • vrsta nasada (vinova loza, maslina, voćke…)
 • ukupan broj stabala
 • ukupan broj oštećenih stabala
 • starost opreme

Za štete na obrtnim sredstvima:

 • broj katastarske čestice ili ARKOD
 • vrsta kulture (blitva, špinat…)
 • površina u ha
 • površina oštećene kulture u ha

Rok za dostavu podataka je do 8. studenoga 2022. godine.

Pročitajte još...