Izglasan proračun Grada Pazina za 2024. vrijedan 25,2 milijuna eura!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici pazinskog Gradskog vijeća izglasan je Proračun Grada Pazina za 2024. godinu, vrijedan 25,2 milijuna eura s projekcijama za 2025. godinu za koju se planira 26,6 milijuna eura te za 2026. godinu u visini od  29,3 milijuna eura, a koje se povećanje odnosi na odobrena sredstva iz ITU mehanizma u sklopu kojeg bi se u 2025. godini trebalo početi provoditi pet velikih projekata.

Prisustvovalo je 11 od 13 vijećnika i vijećnica, a za predloženi gradski budžet glasalo je njih sedam, dok ih je četvoro bilo protiv.

Radi se o konsolidiranom proračunu kojeg čine financijski planovi sedam upravnih odjela Grada i šest proračunskih korisnika te Doma za starije Pazin, kao novog proračunskog korisnika od sljedeće godine.

Sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenicima s nižim primanjima

Na predloženi temeljni dokument za funkcioniranje grada vijećnici su uputili pet amandmana, od kojih su dva prihvaćena, no čime ukupni iznos proračuna nije izmijenjen u odnosu na prvo čitanje.

Od predloženih amandmana, prihvaćen je onaj vijećnice Mirjane Monas za sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja za umirovljenike s nižim primanjima, a u novi proračun ulazi i druga faza izgradnje odvodnje u naselju Rimanići za što je amandman podnio Endi Rimanić. Odbijeni su, pak, amandmani Endija Rimanića koji su se odnosili na povećanje stipendija i na subvencije/poticaji za poduzetnike, a što je amandman podnio i Vedran Ivančić.

Za odgoj i obrazovanje čak 55,51% Proračuna

U obrazloženju zašto se pojedini amandmani ne prihvaćaju, gradonačelnica Suzana Jašić po pitanju stipendija rekla je kako je trend povećanja iznosa stipendije i broj stipendista nastavljen i u 2023. godini te stipendija za učenike iznosi 95,00 eura, a studentska 135,00 eura za što će u ovoj godini biti ukupno iz Proračuna izdvojeno 90.046,00 eura, dok je povećanje planirano i naredne godine te je u tu svrhu u 2024. godini predviđeno gotovo 100 tisuća eura.

Naglasila je kako je Gradu Pazinu ulaganje u odgoj i obrazovanje prioritetno, što je vidljivo i po izdvajanju proračunskih sredstava. Za odgoj i obrazovanje u Proračunu Grada Pazina za 2024. godinu planirano je čak 55,51% Proračuna, a troškovi tog važnog područja za 2024. godinu iznose 14.069.300 eura, što je skoro 6.5 milijuna eura više u odnosu na 2021. godinu odnosno skoro 6,4 milijuna eura više nego u 2020. godini. 

U Proračunu za 2024. godinu značajna sredstva za direktno i indirektno poticanje gospodarstva

Nešto duža rasprava provedena je oko predloženih amandmana za poticanje gospodarstva (alokacija sredstava iz manifestacija, projekata i konzultantskih usluga u svrhu subvencija/poticaja mladim poduzetnicima).

Gradonačelnica Jašić pojasnila je kako su u Proračunu Grada Pazina za 2024. godinu predviđena značajna sredstva od 364 tisuća eura koja su na direktan ili indirektan način namijenjena poduzetnicima i kao takva predstavljaju poticaj za razvoj poduzetništva i poduzetničke infrastrukture.

Radi se o potporama poduzetnicima u skladu s utvrđenim potrebama, što se dijelom očituje u vidu subvencije kamatnih stopa na poduzetničke kredite od 2%, za što je u 2024. godini planirano 15.500,00 eura. Također, istaknula je kako je mladim poduzetnicima i obrtnicima omogućeno korištenje potpuno uređenog prostora u sklopu Poduzetničkog inkubatora po povoljnim uvjetima (plaća se samo zakup, bez režijskih troškova).

Naglasila je i kako je  Razvojna agencija Srce Istre krajem 2023. godine počela provoditi projekt „Participativno upravljanje poduzetničkom infrastrukturom: mladi poduzetnici u dijalogu s donositeljima odluka“.

Cilj projekta je uključiti mlade poduzetnike sa šireg područja Pazinštine u zajedničko promišljanje postojećih i budućih poduzetničkih prostora i potpora, kao i ispitati potrebe populacije mladih poduzetnika, posebno u smislu dostupnosti prostora te osnaživanja i edukacije za uspješno samozapošljavanje i poslovanje. Kao jedan o rezultata navedenog projekta očekuje se  i prijedlog na koji način mladi poduzetnici očekuju potpore javnog sektora, posebno Grada Pazina.

Po pitanju obrtništva, dodala je kako Grad Pazin daje potporu i Udruženju obrtnika te potpore u sektoru poljoprivrede koje se očituju kroz sufinanciranje rada Lokalnih akcijskih grupa u poljoprivredi i ribarstvu, a koje, pored stručnih informacija, daju i značajne novčane potpore i poticaje poljoprivrednicima, dijelom i nepovratna sredstva.

Indirektna, ali vrlo važna potpora poduzetnicima očituje se i kroz stipendiranje učenika i studenata, posebno deficitarnog kadra koji će po završetku školovanja biti na tržištu rada i time zanimljivi poduzetnicima s područja Grada. Sufinancira se i Festival strukovnih zanimanja.  Radi se događaju koji omogućuje direktan kontakt poduzetnika – poslodavaca i učenika/ca koji se informiraju o potencijalnom budućem pozivu.

Ne manje važne su i manifestacije koje organizira Grad Pazin ili je suorganizator. Radi se u prvom redu o Danima meda i Sajmu gdje se poljoprivreda kao vrlo bitna gospodarska grana u Pazinu povezuje s drugim gospodarskim segmentima kao što su turizam i trgovina. Za poduzetnike su važne i ostale manifestacijama koje u Pazin za vrijeme svog trajanja privuku veliki broj posjetitelja koji utječu na povećanje prihoda/prometa lokalnih ugostitelja i trgovaca.

Što se tiče poduzetničke infrastrukture, naglašeno je kako se na području grada konstantno ulaže u razvoj postojećih poduzetničkih zona, pa se tako u Industrijskoj zoni Podberam u sljedećoj godini planira investicija u oborinsku odvodnju.

U planu je i razvoj novih poduzetničkih zona, Pazinke III te su za projektnu dokumentaciju te zone predviđena sredstva u Proračunu za 2024.,  a kreće i projektiranje pristupne ceste za Radnu zonu Katun Trviški. 

Povećanje poreza i komunalne naknade nužno za normalo funkcioniranje

Vijećnici Rimanić i Ivančić za vrijeme rasprave o Proračunu uputili su kritike na račun odluka koje utječu na prihodovnu stranu;  Odluke o visini poreznih stopa  godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pazina, Odluke o porezima Grada Pazina i Odluke o visini boda komunalne naknade, smatrajući da se ukidanje prireza nije trebalo nadoknaditi većom stopom poreza te kako nije trebalo podizati porez na kuće za odmor.

U provedenoj raspravi gradonačelnica Jašić pojasnila je kako ukidanjem prireza od 9%, Grad Pazin gubi,  značajan dio sredstava, oko 450.000 eura, u svojim općim poreznim prihodima iz kojih se financiraju gotovo sve potrebe u odgoju, obrazovanju, sportu, kulturi, civilnom društvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi, vatrogastvu, uključujući plaće, programe i nekoliko kredita.

Stoga je bilo nužno povećati porez, kao i komunalnu naknadu koja je usklađena sa službenom stopom inflacije od 25%, dok su neslužbene brojke puno veće pa će ovo povećanje biti dostatno tek da se održi dosadašnja razina održavanja i ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

Prethodno je izglasan rebalans proračuna za ovu godinu, i to s 24,18 milijuna eura na 22,05 milijuna eura, a jednoglasno je izglasana Strategija razvoja urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine, koja je, pak, preduvjet za korištenje 13,5 milijuna eura koja su namijenjena Urbanom području Pazin, kojeg, pored Pazina kao nositelja, čine još općine Gračišće, Sveti Petar u Šumi i Cerovlje.

Za parkiralište u Ulici Viktora Cara Emina čeka se suglasnost HŽ-a

Sjednica Gradskog vijeća, 27. po redu, počela je tzv. aktualnim satom gdje su pitanja postavili vijećnice i vijećnici Mirjana Monas, Vedran Ivančić i Endi Rimanić.

Vijećnik Vedran Ivančić predložio je da se otkupi privatna zelena površina za potrebe dječjeg igrališta na Vranici te da se dovrši pješački koridor za dječja kolica na Dršćevci, kao i parkiralište u Ulici Viktora Cara Emina. Odgovoreno je kako u 2024. godini nije u planu otkup zemljišta za dječje igralište, dok će se staza za dječja kolica izvesti u sklopu izgradnje javne garaže u obližnjoj ulici Luigi Dallapiccola.

Za privremeno parkiralište u Ulici Viktora Cara Emina rečeno je kako se čeka odobrenje od HŽ-a, nakon čega će započeti radovi.  Tijekom vijećničkih pitanja vijećnika Rimanića je zanimalo zašto nije realiziran projekt obnove nogometnog igrališta i atletske staze, na što mu je gradonačelnica Jašić odgovorila da je resorno ministarstvo predvidjelo iznos od 600 tisuća kuna za projekt od 6 milijuna kuna, a koji je sada narastao na 1,5 milijuna eura što je za gradski proračun trenutno financijski preveliki zalogaj.

Stoga se je projekt fazno projektiralo i prijavilo na natječaj zajedno s umjetnom vanjskom i unutarnjom penjačkom stijenom i obnovom boćarske dvorane te se uskoro očekuju rezultati natječaja. Vijećnica Rozana Guštin upozorila je na potrebu da se osvijetle pješački prijelazi u gradu Pazinu, na što je odgovoreno kako je to u planu u narednom razdoblju.

Pročitajte još...