Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Facebook
Twitter
LinkedIn

Jučer (18. srpnja 2023.) je u Velikoj vijećnici zgrade pazinske gradske uprave održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj se pred 11 prisutnih vijećnika i vijećnica našlo 13 točaka dnevnog reda.

Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice i aktualnog sata na kojem su se pitanja odnosila na komunalnu infrastrukturu i cijenu javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, sve su odluke donijete jednoglasno.

Usvojena je tako Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina. Odlukom se propisuju uvjeti i mjerila za određivanje Liste reda prvenstva za kupnju stanova POS-a na području Grada Pazina te način bodovanja po pojedinim mjerilima.

Pravo na kupnju stana imat će građani i građanke koji ispunjavaju opće uvjete: da su državljani Republike Hrvatske – da na dan objave javnog poziva nisu navršili 50 (pedeset) godina života i – da oni i članovi obiteljskog domaćinstva, koje navedu u zahtjevu, nemaju i/ili, pet godina prije dana objave Javnog poziva, nisu imali, u vlasništvu stan, kuću te kakvu drugu nekretninu stambene namjene ili građevinsko zemljište na kojem je moguća stambena izgradnja.

Odlukom se također propisuje i veličina stana koji se može kupiti, a sadrži i odredbe o postupku za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a.

Lista se utvrđuje na temelju provedenog Javnog poziva koji bi trebao u narednom razdoblju biti objavljen, a kada će i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama održati u Pazinu prezentaciju na kojoj će zainteresirani moći saznati sve relevantne informacije.

Vijećnici i vijećnice podržali su jednoglasno i prijedlog o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim izmjenama su vlasnici ugostiteljskih objekata dužni osigurati da se u periodu od 01.09. do 31.05. nakon 23:00 sata, odnosno u periodu od 01.06. do 31.08. nakon 24:00 sata, glazba ne čuje izvan zatvorenog prostora ugostiteljskog objekta, kao i spriječiti stvaranje buke u ugostiteljskom objektu i ispred njega.

Usvojen je i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Aneksa III. Ugovora o korištenju nekretnina između Grada Pazina i riječkog Veleučilišta. Aneksom temeljnog Ugovora se Veleučilištu dozvoljava da gradski prostor koji ima na korištenju može dati na korištenje Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile za obavljanje svoje registrirane djelatnosti te eventualne organizacije rada u jednoj smjeni, a što će te dvije obrazovne ustanove regulirati međusobnim sporazumom.

Također, usvojena je Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, a kojom su korigirani koeficijenti iz razloga što je u proteklom razdoblju došlo  do promjena u vrsti, zahtjevnosti i kvantiteti poslova koji se obavljaju u upravnim odjelima i službi, a sve vezano uz promjene niza zakonskih propisa koji generiraju obavljanje na drugačiji način postojećih poslova i zadataka u upravnim tijelima koji nisu do sada niti bili propisani.

Donijeta je i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Doma za starije osobe Pazin, a Gradsko vijeće prihvatilo je i godišnja izvješća o poslovanju gradskih trgovačkih društava; Usluge d.o.o., Razvojne agencije srce Istre d.o.o., Pazin d.o.o.,  Pazin sporta d.o.o. te Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, kao i Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina.

Snimku sjednice možete pogledati na:

Pročitajte još...