DODATNI RADOVI | Vrijednost radova na prometnici u Ulici M.B. Rašana povećana je za nešto manje od 16 tisuća eura

Facebook
Twitter
LinkedIn

Radovi na rekonstrukciji glavne prometnice kroz Pazin ušli su u završnu fazu. Ostalo je još desetak metara pripreme i asfaltiranja te prometnice i izvođenje radova nogostupa, prilaznih rampi i spajanje oborinskih vertikala, a što će biti dovršeno tijekom ovog  tjedna. Tim se povodom gradonačelnica Suzana Jašić obratila javnosti kako bi dala uvid u probleme i razloge rekonstrukcije te je istaknula razloge produljenja roka i što se još želi napraviti u sklopu ovog projekta.

„Ova prometnica u Gradu bila je u najlošijem stanju. Lupanje šahtova i smanjenje funkcionalnosti oborinske i fekalne odvodnje sa svim popratnim neugodnostima po prolaznike, naročito tijekom kiša i neposredno nakon njih, bili su posljedica derutnog stanja 40 – godišnje infrastrukturom izbrazdane prometnice, duljine četiristotinjak metara.  Prema stavu struke, uzrok takvog stanja prije rekonstrukcije naročito leži u prometovanju teškim prometnim vozilima, nerijetko prekomjerno opterećenih“, naglasila je gradonačelnica Suzana Jašić.

Rok za dovršetak produljen zbog dodatnih radova, proširenje zone zahvata i lošeg vremena

Radovi na rekonstrukciji su započeli krajem siječnja. U proteklom je razdoblju izvršena sanacija prometnih površina i oborinske odvodnje na način da se skinula postojeća kolnička konstrukcija bez iskopa dubljih od 40 cm, ojačana su okna šahtova, izvedeni su priključci ceste u skladu s pozitivnim propisima, dograđena je oborinska odvodnja, izvršeno je „peglanje„ glavne krivine radi povećanja sigurnosti, korigirane su nivelete i poprečni padovi. Također, prilagođene su pješačke površine  te predstoji izvođenje  osvjetljenih pješačkih prijelaza u funkciji usporivača, a predviđeno je i nekoliko mjesta na kojima će prostor biti hortikulturno oplemenjen.

„Tlo je bilo ispod očekivane kvalitete i trebalo je pristupiti zamjeni slabonosivog dijela. Navedenim vantroškovničkim radovima zamjene tla, pridružili smo i brojne hitne i nepredviđene radove Istarskog vodovoda, HEP-a, Usluge odvodnje i T Com-a, a bilo je nužno i produženje zahvata za dodatnih pedesetak metara zajedno s pripadajućim nogostupom. Dovršetak asfalterskih radova se, pored spomenutih vantroškovničkih, otegnuo i zbog kiše te slijeda događaja poput onih da su radnici zadnjih dana po kiši rekonstruirali nigdje ranije evidentirane šahtove, otkrivene tek skidanjem površinskog sloja“, istaknula je gradonačelnica Jašić.

Dodatni i neplanirani radovi povećali troškove rekonstrukcije  

Ugovorena vrijednost radova bila je  244.165,67 eura (bez PDV-a), a aneksiranjem osnovnog ugovora, sklopljenog s CESTA d.o.o. Pula,  vrijednost radova povećana je za dodatnih 15.922,50 eura (bez PDV-a) na ime nužnosti izvođenja radova nepredviđenih osnovnim troškovnikom. Na temelju sklopljenog sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa i sufinanciranju radova, Hrvatske ceste d.o.o. sudjeluju u plaćanju radova u okvirnom iznosu od 65%.

No, konačna vrijednost radova bit će utvrđena tek okončanim obračunom sastavljenim na temelju transparentno dokazanih količina izvedenih radova sistemom građevinske knjige, odnosno dokaznicom mjera i obračunskim nacrtima. Iskazane vrijednosti ne uključuju radove izvedene od strane ostalih trgovačkih društava (Istarski vodovod d.o.o., HEP d.d., T – Com, Usluga odvodnja d.o.o., Pazin d.o.o.), a koje još nisu poznate.

Van zahvata sanirat će se šahtovi kod Lidla i pješački prijelaz kod Kolegija

„Veseli me što ćemo uskoro realizirati rekonstrukciju ove prometnice i nadam se da ćemo s tim projektom nastaviti i dalje. Želja nam je da u najkraće vrijeme saniramo još nekoliko preostalih oštećenih šahtova van ovog zahvata, u prvom redu onih kod Lidla, te da izvedemo sigurniji pješački prijelaz na mjestu postojećeg između Kolegija i Doma zdravlja. Na temelju donesene Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu Grada Pazina od strane Gradskog vijeća, u tijeku je izrada prometnog elaborata kao temelja nove signalizacije, odnosno nove regulacije prometa kroz centar Pazina, o čemu ćemo javnost upoznati u sljedećem obraćanju“zaključila je gradonačelnica Jašić.  

Pročitajte još...