GRAD PAZIN: Organizacijama civilnog društva 110 tisuća eura

Facebook
Twitter
LinkedIn

Jučer (23. travnja 2024.) su u velikoj vijećnici Grada Pazina gradonačelnica Suzana Jašić i predstavnici udruga, odnosno organizacija civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području društvenih djelatnosti, potpisali ugovore za financiranje redovnog programa rada te projekata i manifestacija u 2024., a za što su u ovoj godini u gradskom proračunu povećana ukupna sredstva iz lanjskih 92,9 tisuća eura na 110 tisuća eura.

Na javne natječaje pristigle 52 prijave, za 45 odobrena sredstva

Novost je da su ove godine bila objavljena dva natječaja, i to; za financiranje redovnog programa rada te za financiranje projekata i manifestacija udruga, s time da su za financiranje programa redovnog rada udruge mogle prijaviti trogodišnji ili jednogodišnji program rada.

Sukladno javnim natječajima, u procesu vrednovanja prijava pozornost je bila usmjerena na  programe, projekte i manifestacije koji doprinose razvoju Grada Pazina temeljem Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje od 2021. do 2027. godine, odnosno na ispunjavanju osnovnih prioriteta i ciljeva iz tog Plana.

Natječaji su bili objavljeni 18. siječnja i trajali su do 17. veljače. Pristigle su 52 prijave, od kojih su za njih 45 odobrena sredstva.

U 2024. godini iz gradskog proračuna financirat će se tako 16 redovnih jednogodišnjih programa OCD – a i 8 redovnih trogodišnjih programa, u ukupnom iznosu od 67.200, 00 eura te 18 projekata za što će biti izdvojeno 21.800,00 eura i 8 manifestacija na koje otpada 15.300,00 eura.

Pročitajte još...