U Pazinu na 11 lokacija postavljeni polupodzemni spremnici za reciklabilni otpad

Facebook
Twitter
LinkedIn

U Pazinu je završeno postavljanje novih polupodzemnih spremnika za reciklabilni otpad. Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje plastične i metalne ambalaže, papira i kartona te stakla, postavljeni su većinom na mjestima već postojećih „zelenih otoka“.

Radi se o 11 lokacija u gradu; Ulica Julesa Vernea (Buraj na mjestu već postojećeg „zelenog otoka“), Ul. Prolaz Frana Matejčića (kod crvene zgrade na mjestu postojećeg „zelenog otoka“), Ul. Saše Šantela (kod postojećeg polupodzemnog za miješani komunalni otpad), Ul. Jurja Dobrile (neboderi – kod trećeg nebodera gdje je već postojeći „zeleni otok“), Ul. Prolaz Vincenta od Kastva (preko puta zvonika), Ul. Dinka Trinajstića (na mjestu već postojećeg zelenog otoka), Ul. Bože Milanović (na mjestu već postojećeg „zelenog otoka“), Stari trg (na mjestu već postojećeg „zelenog otoka“), Ulica Dršćevka (kod garaža iza zgrade na kućnom broju Dršćevka 11), Ul. Viktora Cara Emina (kod postojećeg polupodzemnog za miješani komunalni otpad), Ul. Luigi della Piccola (kod postojećeg polupodzemnog za miješani komunalni otpad).

Polupodzemni spremnici za reciklabilni otpad investicija su Grada Pazina, čija je ukupna vrijednosti 103.954,00 eura (783.750,00 kn), od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao 40% iznosa, odnosno 41.843,50 eura  (315.500,00 kn).

Radove ugradnje polupodzemnih spremnika izvelo je trgovačko društvo Usluga d.o.o., za što je izdvojeno 26.525,20 eura (200.000,00 kn). Predmetni spremnici su puno većeg kapaciteta od običnih spremnika koji su do sada bili na „zelenim otocima“ te se njihovom ugradnjom produžuje interval sakupljanja otpada, smanjuje se broj kontejnera u gradu, a i pridonosi se ljepšem i urednijem izgledu prostora.

Također, ugrađeni polupodzemni spremnici imaju prilagođene otvore pojedinoj frakciji otpada čime se postiže bolja kontrola sadržaja samih spremnika, a povećanjem samog kapaciteta za reciklabilni otpad  stvoreni su preduvjeti za uklanjanje „zelenih otoka“ na pojedinim lokacijama.

Tako će se ukloniti „zeleni otoci“ sa sljedećih lokacija: Ul 15. siječanj,  Muntriljska, Ul. M.B. Rašana, Prolaz Jože Šurana, Trg Hodočasnika, Ul. Jakova Volčića, Ul. Saše Šantela (od trenutno postojeća 2  „zelena otoka“  miče se jedan, a jedan ostaje kao polupodzemni), Dršćevka (od trenutno postojeća četiri „zelena otoka“ miču se dva, a dva ostaju kao polupodzemni).

U narednom periodu urediti će se prostor oko novougrađenih polupodzemnih spremnika. Popis lokacija sa novim rasporedom „zelenih otoka“ u Pazinu možete pogledati na internetskim stranicama Usluge d.o.o. – OVDJE.

Pročitajte još...