Mobilno reciklažno dvorište krajem mjeseca će se nalaziti u Lupoglavu, pogledajte kada možete odložiti i što točno!

Poznat je raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta na području općine Lupoglav u 2022. godini.

Podsjetimo, mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

LOKACIJA: KOD ZGRADE OPĆINE

VRIJEME: OD 27. 06. DO 01. 07. 2022.

RADNO VRIJEME:

PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK – od 12:00 do 15:00 sati

UTORAK I ČETVRTAK – od 15:00 do 18:00 sati

U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti slijedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike, metala i stakla,
 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
 • ostala plastika, staklo i metali,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje, tinta, ljepila, smole,
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna),
 • otpadne gume,
 • glomazni otpad,
 • EE otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje.
Pročitajte još...