Predstavljanje jedne od najbitnijih djela srednjovjekovne istarske i pazinske povijesti – Camilla De Franceschija u utorak u Muzeju grada Pazina

Facebook
Twitter
LinkedIn
Dobro posjećeno predstavljanje knjige "Posijano sjeme" u kaštelu
Nakon jučerašnjeg uspješnog predstavljanja knjige “Posijano sjeme”, Muzej grada Pazina odmah zakazuje novi termin i novo predstavljanje, istog izdavača, Josipa Turčinovića d.o.o. iz Pazina.

Riječ je o knjizi “Povijest Pazinske knežije na temelju isprava” povjesničara Camilla De Franceschijia koju će u utorak, 11. lipnja 2024. godine u 19 sati predstaviti: u ime izdavača mr. sc. Ilija Jakovljević, recenzenti i prevoditelji dr.sc. Klara Buršić Matijašić i akademik Robert Matijašić, dr.sc. Ivan Jurković kao suradnik na projektu prijevoda ove De Franceshijeve knjige i urednik Aldo Kliman.

 Camillo De Franceschi bio je povjesničar rođen u Poreču 1868. godine, koji je umro u Venciji 1953. godine. Potječe iz obitelji De Franceschi koja se iz tal. pokrajine Karnije doselila u XVII.st. u Gologoricu, u Pazinskoj knežiji. Pohađao je njeački klasični licej u Pazinu, zatim Trgovačku i nautičku akademiju u Trstu.

Svoje je mladenačko talijansko domoljublje produbio sudjelovanjem u društvu »Giuseppe Garibaldi«, u kojem su se njegovale ideje iredentizma rane protuaustrijske faze. Osuđen je 1889. sa skupinom iredentista, koji su pokušali podmetnuti eksplozivnu napravu pod spomenik u gradnji prigodom obljetnice dragovoljne predaje Trsta Austriji, te je odslužio dvije godine zatvorske kazne u kaznionici u Gradiški (Gradisca d’Isonzo).

Godine 1893., uz pomoć utjecajnih istomišljenika (među kojima je bio i G. Caprin), zaposlio se u tršćanskoj Gradskoj knjižnici, pod upravom A. Hortisa. U tom je okružju mogao ne samo nastaviti domoljubno-političko djelovanje nego i istraživati povijesna vrela, stare knjige i spise, usavršavati se u paleografiji, diplomatici i dr., te steći atribute vrsnoga povjesničara i proučavatelja istarske prošlosti. Od Hortisa je preuzeo erudicijski pristup istraživanju povijesnih pojavnosti, ali i tada modernu kritičko-filološku metodu, krenuvši znatno dalje od dvojice također samoukih pisaca prvih cjelovitih prikaza istarske prošlosti – svojega oca Carla i Carla Combija. U doba talijanske vladavine »talijanski duh« jače se osjećao i u radovima s povijesnom tematikom. God. 1929. došao je u Pulu i postao tajnikom Pokrajinske knjižnice i arhiva, a 1935. i predsjednikom udruge Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, koja je postala sekcijom Deputazione di storia patria delle Venezie. U previranjima II.svj. rata, za njem. okupacije i dolaska jugosl. vojske (koja je, prema tal. esulskom tisku, opljačkala, djelomično i uništila bogatu obiteljsku knjižnicu i stare spise) napustio je Pulu, sklonio se u Rovinj, zatim (od 1944.) našao utočište u Veneciji. Pokopan je na groblju otočića San Michele.

Prvi mu je važniji rad I castelli della Val d’Arsa (AMSI, 1898–99., 14–15), podrobni prikaz utvrda u dolini Raše, s mnogo povijesnih činjenica i novih podataka, u kojem se nazire sentimentalni pristup zavičajnomu prostoru. To je područje u središtu pozornosti i njegove sinteze Storia documentata della Contea di Pisino (Venezia 1963), koju je pripremao do pred kraj života.

Istražio je dramatičnu srednjovjekovnu epizodu komunalne povijesti Pule vezanu za obitelj grad. tirana Castropola (Il Comune polese e la Signoria dei Castropola, AMSI, 1902–05., 18–20). Rad o stanovništvu Pule od XV.st. La popolazione di Pola nel secolo XV e nei seguenti (Archeografo Triestino, 1907., 3).

Bogat je onomastičkim – antroponimijskim i toponimijskim podatcima. Objavio je (s komentarom) Statut Labina (Archeografo triestino, 1908., 4), piranski kartular Chartularium piranense (AMSI, 1924–35., 36–47. i 1938., 50). Između I. i II.svj. rata objavio je više priloga pretežito u časopisu AMSI: o staroj opatiji sv. Marije Formose ili Canneto (1927., 39), o puljskim oporukama XV.st. (1930., 42), o toponimiji staroga puljskog agera (1939–40., 51–52) i dr.; napose su važni prilozi o povijesti sr. Istre pod vlašću Austrije, koje ovdje smatraju pripremnim radovima za cjelovit prikaz Pazinske knežije, zavičaja istarske loze De Franceschijevih: istarski knez Meinhard i izvor Pazinske knežije (1926., 38), rasprava o pjesništvu i povijesti gornjega dijela doline Raše (1929., 41), povijesni i genealoški podaci o feudalnim posjednicima Kršana (1936., 48).

U Veneciji je bio pokretač i suradnik (1946) zborničke edicije La Venezia Giulia – terra d’Italia, pisane u jednostranom i isključivome talijanskom duhu, s namjerom da utječe na odluku Savezničkoga povjerenstva o pripadnosti Istre. Iz toga je doba i njegov rad Attività dei comitati politici di Trieste e dell’Istria dal 1859 al 1866 (AMSI, 1949., 1). Ratna zbivanja i dramatične političke promjene u XX.st. slomili su njegove političke iluzije. No, do kraja života ostao je vezan za historiografiju i neprijeporno pridonio proučavanju istarske prošlosti, napose sintezom dokumentirane povijesti Pazinske knežije, koju je posmrtno pripremio za tisak sin mu Carlo. (izvor: Istarska enciklopedija, Miroslav Bertoša)

Pročitajte još...