PREDSTAVLJEN FANTASTIČAN PROJEKT | Od Zamaskog Dola do Zabrežani osobe starije životne dobi odsad mogu besplatno u grad po špežu, ‘poli doktora’ ili ‘ča god njin rabi’!

Facebook
Twitter
LinkedIn

„Prijevoz starijih osoba – Od kućnog praga do potrebitih vrata“ nova je socijalna usluga za najugroženiju kategoriju starijih osoba iznad 65 godina na području Grada Pazina, odnosno aktivnost po Programu koju su javnosti danas predstavile gradonačelnica Pazina Suzana Jašić i Marijana Krbavac Žulić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pazin, a koja je praktički već od danas dostupna navedenoj kategoriji korisnika.

Radi se, dakle, o Programu koji će provoditi Gradsko društvo Crvenog križa Pazin u partnerstvu s Gradom Pazinom, a podrazumijeva aktivnosti besplatnog prijevoza korisnika, starijih osoba iznad 65 godina života u svrhu zadovoljavanja potrebe za odlazak na njima važna mjesta, a koje ne mogu zadovoljiti korištenjem javnog prijevoza ili im tu uslugu ne mogu osigurati članovi obitelji zbog radnih ili drugih obveza.

Uslugu besplatnog prijevoza korisnici mogu koristiti radi zadovoljavanja potrebe za zdravstvenim i socijalnim uslugama, no i za druge potrebe, poput odlaska u trgovinu, po lijekove, za posjet užih članova familije ili bliskih prijatelja i prijateljica i slično.

Korisnici s područja Grada Pazina uslugu prijevoza mogu koristiti radnim danom od 8.00 do 16.00 sati, uz prethodnu najavu na brojeve 052/623-039 i 091/1624162. Prijevoz za sada korisnici mogu zatražiti do Pazina i šire okolice te iznimno do nekog drugog mjesta.  

„Svaka bi politika trebala poticati gospodarski, društveni i socijalni razvoj i biti vjetar u leđa, no, isto tako, vrlo je važno da vodi brigu o najranjivijim skupinama. Svi znamo kako u tu kategoriju spadaju starije osobe koje su ranjive iz ekonomskog razloga i lošijeg zdravlja, a posebno su ranjive starije osobe koje žive u ruralnim naseljima i teže zadovoljavaju one svoje osnovne potrebe. Grad Pazin i Gradsko društvo Crvenog križa imaju niz programa kojima se nastoji pomoći toj supini sugrađana te se nadamo da će im ova nova aktivnost povećati kvalitetu života te ih dodatno potaknuti na aktivno i zdravo starenje, rekla je gradonačelnica Suzana Jašić.

U nastavku se osvrnula na statistiku koja govori u prilog tome kako je ova nova usluga nužna.  Naime, udio starijeg stanovništva u stanovništvu Grada Pazina je prema službenim statistikama 21,48%, odnosno od ukupnog broja stanovnika (8.279) 1.779 osoba je starije životne dobi koje, pored urbanog područja grada, žive u ruralnim naseljima koja su rasprostranjena na velikom prostoru od 135 km².

Rečeno je i kako program za cilj  ima smanjenje rizika od socijalne isključenosti i povećanje kvalitete života starijih osoba na području Grada Pazina. Također, cilj je poticanje na što duži ostanak u vlastitom domu uz izvaninstitucionalnu podršku usluge prijevoza za najugroženiju kategoriju starijih osoba (staračka, samačka, udaljena kućanstva), a koja se, pak, nadograđuje na postojeće vaninstitucionalne usluge za starije osobe na području Grada Pazina, poput pomoći u kući i organiziranih aktivnosti za starije osobe.

Naglašeno je i kako je vrijednost programa i u poticanju aktivnog i zdravog starenja kroz ojačavanje mreže socijalnih kontakata i provođenje organiziranih aktivnosti, a također, i u senzibiliziranju lokalne zajednice za potrebe starijih osoba i potrebu uzajamnog pomaganja i brige o starijim osobama i unaprjeđenje volonterstva.

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pazin, Marijana Krbavac Žulić istaknula je, pak, kako su izravni korisnici programa najugroženija skupina starijih osoba koje žive u vlastitom domu i za koje se programom osigurava prijevoz i zadovoljava potreba za mobilnošću te dostupnost raznih usluga u lokalnoj zajednici.

Dodala je i kako je već zaposlen vozač te kako će za usluge prijevoza koristiti vozila GD Crvenog križa Pazin koja su osigurana u sklopu Projekta SOS – skrb o starijima.  Istaknula je i kako će se u slučaju velikog broja korisnika odrediti kriteriji i dati prednost staračkim i samačkim domaćinstvima te najudaljenijim kućanstvima i/ili prema razlogu korištenja usluge, poput odlaska liječniku.

„Krajnji korisnici ovog Programa su i članovi obitelji korisnika usluga, lokalna zajednica i sama Republika Hrvatska. Ovim Programom stvorit će se nove vrijednosti u lokalnoj zajednici, dok u konačnici, ekonomski to znači i manje troškove zdravstvenog sustava jer veća socijalna uključenost starijih osoba u život lokalne zajednice pridonosi poboljšanju njihovog psihosocijalnog i zdravstvenog stanja“, naglasila je Marijana Krbavac Žulić.

Sredstva za financiranje programa su osigurana u sklopu poziva Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike koje je ugovorom za ovu godinu  odobrilo za provedbu programa  15.180,00 eura  – nešto više od 114.000.00 kuna, s mogućnošću produljena ugovora do 31.12.2024. godine. Uz Ministarstvo, Program će financirati i Grad Pazin.

Pročitajte još...