Studenti sociologije učili o uključivanju građana na primjeru Grada Pazina

Facebook
Twitter
LinkedIn

Grad Pazin su u četvrtak, 9.6.2022. posjetili studenti i studentice diplomskog studija Sociologije zagrebačkog Filozofskog fakulteta u sklopu terenske nastave kolegija Sociologija politike, s ciljem aktivnog upoznavanja s praksom participativnog uključivanja građana i građanki u odlučivanje i život Grada Pazina.


U ime Grada, ovogodišnje polaznike kolegija, u pratnji izv.prof.dr.sc. Dragana Bagića primila je gradonačelnica Suzana Jašić sa suradnicima.
Nakon uvodnog predstavljanja Grada Pazina i njegovog unutarnjeg strukturnog uređenja, naglasak je stavljen na uključivanje građana i građanki kroz projekt participativnog budžetiranja Pazi(n), proračun!, koji ove godine ulazi u svoj deveti ciklus.
„Mogućnost razgovora i argumentirane rasprave, pregovora i dogovora o prijedlozima“, samo su jedni od učinaka projekta koji su istaknuti tijekom prezentacije, kao i sama činjenica da se u sklopu javnih rasprava građani i građanke mogu direktno požaliti, pitati i informirati o rješavanju problema u svom mjesnom odboru.


Predstavljeni su i ostali primjeri participacije i uključivanja građana i građanki (javna savjetovanja, javne koordinacije, fokus grupe, savjetodavna i stručna tijela), a kao temelj svega naglašena je transparentnost pa je, tako predstavljena web platforma Pazin – otvoreni grad putem koje korisnici mogu vidjeti trošenje proračuna u realnom vremenu, kako se trošio od 2009. godine te proračun na 5. razini, a također se pruža korisnicima mogućnost uvida u osobne račune i plaćanje istih.
Tijekom prezentacije studenti i studentice aktivno su se uključili svojim brojnim pitanjima, zanimajući ih zapravo kako u praksi funkcionira sama činjenica da predstavljeni primjeri izlaze iz okvira standardnih procesa.


U drugom dijelu posjete, studenti su obišli naselja i realizirane male komunalne akcije u MO Stari Pazin i MO Heki, a posjet je završio na Malom Ježenju u novom Društvenom domu gdje su studentice i studenti imali prilike u razgovoru s mještanima i mještankama iz prve ruke čuti iskustva zagovaranja i aktivizma i participacije na razini mjesne samouprave.

Pročitajte još...