Gradu Pazinu najviše sredstava na natječaju Ministarstva kulture i medija na natječaju za zaštitu kulturnih dobara u Istarskoj županiji

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ministarstvo kulture objavilo je rezultate četiriju natječaja  kojima se financira skrb o kulturnoj baštini – za programe zaštite na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima te zaštite nematerijalnih kulturnih dobara.

Najveći pojedinačni „dobitnik“ u Istarskoj županiji je Grad Pazin sa radovima na sanaciji zvonika crkve Svetog Nikole s 500.000 kuna. Kako su prošle ostali gradovi gradovi i općine na širem području Središnje Istre možete vidjeti niže u tekstu.

Nepokretna kulturna dobra

 Boljun, Kaštel, Općina Lupoglav 100.000,00 kn

Buzet, Župna crkva Uznesenja Marijina Župa Uznesenja Marijina, Buzet 300.000,00 kn

Čepić, Crkva sv. Marije Sniježne, Općina Oprtalj 300.000,00 kn

Gologorica, Crkva Blažene djevice Marije “kod Lokve”, Općina Cerovlje 45.000,00 kn

Gračišće, Crkva sv. Eufemije, Općina Gračišće 200.000,00 kn

Gračišće, Crkva Sv. Vida, Modesta i Kresencije, propovijedaonica, Općina Gračišće 100.000,00 kn

Juršići, Crkva sv. Kvirina i ostaci trobrodne predromaničke bazilike, Općina Svetvinčenat 220.000,00 kn

Kanfanar, Ruševine srednjovjekovnog grada Dvigrada Općina Kanfanar 300.000,00 kn

Kringa, Župna crkva Sv. Petra i Pavla – skulptura na pročelju Župa Sv. Petra i Pavla 80.000,00 kn

Lanišće, Crkva sv. Luke, Brgudac Općina Lanišće 150.000,00 kn

Motovun, Crkva sv. Stjepana Župa Sv. Stjepana 130.000,00 kn

Oprtalj, Kulturno – povijesna cjelina Oprtalj Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet 60.000,00 kn

Oprtalj, Kulturno – povijesna cjelina Oprtalj Općina Oprtalj 50.000,00 kn

Paz, Crkva Sv. Vida Općina Cerovlje 200.000,00 kn

Pazin, Crkva sv. Nikole sa zvonikom Grad Pazin 500.000,00 kn

Pićan, Župna crkva Navještenja BDM i župni stan Župa Navještenja Marijina 100.000,00 kn

Sveti Lovreč Pazenatički, Gradske zidine Općina Sveti Lovreč 350.000,00 kn

Svetvinčenat, Župna crkva Navještenja Marijina Župni ured Svetvinčenat 100.000,00 kn

Vižinada, Crkve sv. Barnabe Općina Vižinada-Visinada 100.000,00 kn

Žminj, Crkva sv. Foške Općina Žminj 400.000,00 kn

Nematerijalna kulturna dobra

Svetvinčenat, Sopelica za svaki dan (dvoglasje tijesnih intervala) 15.000,00 kn, NOEL ŠURAN

Svetvinčenat, Tradicijska igra “pljočkanje”, Istarski Pljočkarski Savez 15.000,00 kn

Pokretna kulturna dobra

Čepić, Crkva sv. Marije Snježne, oltarna pala “Bogorodica s 35.000,00 kn

Djetetom i anđelima”, Girolamo Corner, 19. st., Općina Oprtalj, Župa Sv. Petra i Pavla

Motovun, Crkva sv. Stjepana Prvomučenika, kućište orgulja i 100.000,00 kn

pjevalište, Osvaldo Piazza, kraj 18. st.

Vižinada, Crkva sv. Jeronima, misnica, 18. st. ŽUPA SV. JERONIMA 16.300,00 kn

Vižinada, Crkva sv. Jeronima, slika “Prikazanje u hramu”, 21.000,00 kn

mletački slikar, 1634-1639. g., ŽUPA SV. JERONIMA

Pročitajte još...