Za stvarnu jednakost potrebno je prijeći ‘s papira’ na djela

Na trećem i posljednjem panelu konferencije IDS-a i ALDE-a o položaju žena, predsjednica Kluba žena IDS-a Ana Pernić, potpredsjednik IDS-a Valter Glavičić, direktor ljubljanskog instituta ‘Novum’ Sebastjan Pikl te predsjednica Skupštine Istarske županije Sandra Ćakić Kuhar govorili su o putu prema stvarnoj jednakosti žena i muškaraca.

Sudionici panela složili su se da je donošenje strategija, akcijskih planova i programa tek prvi korak na putu prema spolnoj ravnopravnosti. No, tu ‘posao’ svih uključenih aktera (institucija, ustanova, organizacija civilnog društva, itd) zapravo tek počinje. Nejednakost plaća, otežano zapošljavanje u odnosu na muškarce, govor mržnje, posebice u digitalnoj sferi i diskriminacija u svakodnevnom životu sveprisutni su problemi s kojim se hrvatsko društvo, kao i ostala europska društva, bore i nakon usvajanja strateških dokumenata. Potrebno je, dakle, prijeći s ‘papira’ na djela.    

Potpredsjednik IDS-a Valter Glavičić istaknuo je da moramo pričati o pomaku naprijed, ne smijemo se baviti starim temama, već otvoreno pričati o problemima kako bi ih se uistinu krenulo rješavati. Sustav u cijelosti mora biti posložen kako bi žene u njemu uistinu mogle ostvariti vlastite potencijale.

Predsjednica Kluba žena IDS-a Ana Pernić istaknula je „da je ženama potrebno omogućiti financijsku neovisnost, poticati poduzetništvo među ženama i u konačnici, osigurati infrastrukturu za skrb o djeci, starijima i bolesnima o kojima najčešće skrbe upravo žene.“

“Po tom pitanju, imamo dobar primjer u Gradu Poreču koji, između ostalog, snažno potiče žene na poduzetništvo, kazala je Pernić dodajući da je „temelj buduće ravnopravnosti ostvarenje mogućnosti ženama da u potpunosti ostvare svoje potencijale i u svome radu budu izvrsne.“

Direktor Instituta Novum Sebastjan Pikl smatra da organizacije kao što su think tankovi mogu najučinkovitije raditi na stvaranju kvalitetnijih politika i jasnijih programa koji bi, u jednu ruku, pridobili pažnju birača, a u drugu ruku uistinu ponudili konkretna rješenja za ključne probleme kao što je neravnopravnost spolova. Kao što je moto Europske unije „ujedinjeni u različitosti“, potiče nas da spajanjem civilnog društva i donošenja političkih odluka počnemo kreirati stručne politike i educirati sve sadašnje i buduće generacije. Potrebno je, stoga, da političke fundacije dobiju na značaju u jugoistočnoj Europi.

Naposljetku, predsjednica Skupštine Istarske županije Sandra Ćakić Kuhar naglasila je „da su dugi društveni procesi koji čine razliku, i dalje nismo na kraju puta, ali ipak vidimo promjenu. Iako često možemo čuti kako je Istarska županija nekoliko stepenica ispred po pitanju rodno ravnopravnih politika, smatram kako imamo još jako puno posla koji nas čeka.“

“Rješenje vidim u građanskom odgoju, skrbi za seksualno zdravlje mladih i tek ako sustavno pristupimo ovom problemu možemo preokrenuti silaznu putanju.”

Pročitajte još...