Tamara Damijanić javno predstavila istraživanje o pružanju podrške za obitelji na području Pazinštine

Facebook
Twitter
LinkedIn

Danas je Tamara Damijanić u polivalentnoj dvorani Školsko gradske sportske dvorane održala predstavljanje rezultata istraživanja provedenog tijekom 2021. i dijelom 2022. godine za potrebe njenog specijalističkog rada po nazivom „Podrška za obitelji u lokalnoj zajednici Pazinštine“.

Predstavljanje je bilo namijenjeno javnosti, a prisustvovali su djelatnici Grada Pazina, Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Centra za socijalnu skrb,  Centra za mlade Alarm Pazin, Savjetovališta za brak i obitelj, udruge Hoću – Mogu i drugih koji su i sudjelovali u samom nastavku istraživanja.

Iz zaključka istraživanja Damijanić je izdvojila slijedeće: „Razvidno je da podrška obitelji na primjeru Pazinštine postoji, ali je nedostatna u nekim područjima, kao što su rana intervencija, obiteljska medijacija ili podrška za djecu s teškoćama u razvoju i njihove roditelje.

Te se usluge i programi u većini slučajeva provode u Pazinu, a tek manji broj u okolnim općinama. Prema dobivenim rezultatima najzastupljeniji je oblik podrške financijska podrška roditeljima/obiteljima, i to iz javnog sektora, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Osim neposredne financijske podrške obiteljima, jedinica lokalne samouprave sufinancira i rad organizacija civilnog društva, koje svojim programima i projektima pružaju podršku obiteljima. Iz navedenog možemo zaključiti kako je na razini lokalne politike prepoznata i donekle osviještena potreba za podrškom roditeljima/obitelji.

S obzirom na to da se većina usluga i programa podrške obitelji financira iz javnih izvora, velik broj usluga i programa podrške obitelji su za korisnike besplatne, čime su dostupnije i obiteljima lošijeg socioekonomskog statusa. Uz financijsku podršku, jedan od najzastupljenijih oblika podrške je i instrumentalna podrška u obliku dijeljenja hrane, potrepština i slično. Ovim oblikom podrške, koji provodi najvećim dijelom Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, obuhvaćen je velik broj korisnika na Pazinštini. Nadalje, podjednako je, i u javnom i u civilnom sektor, jedan od najčešćih oblika podrške savjetovanje i terapija, što potvrđuju i podaci o velikom broju korisnika kojima su te usluge u 2019. godini pružene. Raznolikost aktivnosti iz različitih područja čine vrijedan potencijal lokalne zajednice, koji upotpunjuje neposredne formalne oblike podrške obiteljima.

Iz navedenih odgovora sudionica istraživanja na pitanje o snagama lokalne zajednice proizlazi nekoliko snaga Pazinštine, koje imaju važnu ulogu u pružanju podrške obiteljima, a to su: mala sredina, koja pogoduje odličnoj međusektorskoj suradnji, javna uprava koja osluškuje potrebe zajednice te reagira u skladu s time, povjerenje između Centra za socijalnu skrb i ustanova, ali i sam Centar za socijalnu skrb te organizacije civilnog društva, koje nadopunjuju nedostatke javnih usluga podrške obiteljima.

S druge strane, na pitanje o slabostima Pazinštine sudionice istraživanja izdvojile su nekoliko slabosti lokalne zajednice u vidu pružanja podrške obiteljima: nedostatak stručnjaka iz pojedinih područja te nemogućnost zapošljavanja istih, mala sredina kao nedostatak u smislu neprofesionalne komunikacije među stručnjacima te puno vidljivijeg i izloženijeg načina života, inicijative i projekti koji nemaju kontinuitet te sama nedostupnost ili nepostojanje usluga i programa.

 

Pročitajte još...