Uređeni i obnovljeni parkovi u Pazinskim Novakima, Gologorici i Gologoričkom Dolu   

Facebook
Twitter
LinkedIn
U Pazinskim Novakima uređeno je igralište u sklopu postojećeg dječjeg vrtića

Općina Cerovlje može se pohvaliti kako je u 2023. uredila i obnovila čak tri dječja parka i to u Pazinskim Novakima, Gologorici i Gologoričkom Dolu.

U Pazinskim Novakima uređeno je dječje igralište u sklopu područnog Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin  te su montirana dva igrala, jedno veće kombinirano igralo i jedno manje.

U Gologorici je dovršeno uređenje dječjeg parka gdje je montirana jedna nova sprava, obnovljeni su dotrajali dijelovi na dvije postojeće sprave te je park nasipan oblutkom i postavljeni su ivičnjaci.

 U Gologoričkom Dolu nedavno je uređen i dječji park gdje je također montirana jedna nova sprava, postavljeni su ivičnjaci i park je nasipan oblutkom.

Općina Cerovlje najavljuje kako će i iduće godine nastaviti s obnovom i uređenjem dječjih parkova na području ostalih mjesnih odbora kako bi sva naša djeca imala sigurna i uredna mjesta za igru na kojima će provoditi bezbrižne trenutke svog djetinjstva u igri i druženju sa svojim vršnjacima.

Pročitajte još...