Još osam dana možete poslati pismeni prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Lupoglav u 2024. godini

Facebook
Twitter
LinkedIn
FOTO: Općina Lupoglav

Komisija za javna priznanja Općine Lupoglav dana 15. svibnja 2024. godine objavila je Javni poziv za podnošenje pisanog prijedloga za dodjelu javnog priznanja Općine Lupoglav u 2024. godini.

Javna priznanja Općine Lupoglav su: Grb Općine Lupoglav, Plaketa Općine Lupoglav, Povelja Općine Lupoglav i Zahvalnica Općine Lupoglav.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lupoglav imaju vijećnici Općinskog vijeća Općine Lupoglav, Općinski načelnik Općine Lupoglav, Komisija za javna priznanja Općine Lupoglav te fizičke i pravne osobe s područja općine Lupoglav.

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Lupoglav dostavlja se Komisiji za javna priznanja Općine Lupoglav koja sastavlja konačan prijedlog za svakoga kandidata i upućuje ga Općinskom vijeću Općine Lupoglav koje donosi Odluku o dodjeli priznanja Općine Lupoglav.

Pisani prijedlozi dostavljaju se do 14. lipnja 2024. godine.

Valjanim pisanim prijedlozima smatrat će se pisani prijedlozi osobno dostavljeni u Jedinstveni upravni odjel Općine Lupoglav do 14:00 sati dana 14. lipnja 2024. godine, dostavljeni putem elektroničke pošte odnosno putem pošte preporučeno s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Nepotpuni i nepravovremeni pisani prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu javnih priznanja uređeni su Odlukom o javnim priznanjima Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ broj 08/03.).

Javni poziv za podnošenje pisanog prijedloga za dodjelu javnog priznanja Općine Lupoglav u 2024. godini

Obrazac za podnošenje pisanog prijedloga za dodjelu javnog priznanja Općine Lupoglav u 2024. godini

Pročitajte još...