Lupoglav daje u zakup poslovni prostor veličine 280 kvadratnih metara

Facebook
Twitter
LinkedIn

Na temelju Odluke o zakupu poslovnog prostora (“Službene novine Grada Pazina”, broj 28/11., 13/20. i 31/20.) te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lupoglav, Općinski načelnik Općine Lupoglav raspisuje dana 23. ožujka 2022. godine javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lupoglav.

Cijeli tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lupoglav

Privola za obradu osobnih podataka

Tekst javnog natječaja objavljen je i na Oglasnoj ploči Općine Lupoglav.

Javni natječaj provest će se prikupljanjem pisanih ponuda. Pisane ponude s traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Lupoglav, Komisija za provođenje javnog natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup, Lupoglav 17, 52426 Lupoglav, s naznakom “Prijava za natječaj za zakup poslovnog prostora“.

Rok za dostavu pisanih ponuda je 31. ožujka 2022. godine.

Pročitajte još...