Općina Motovun ponovno zapošljava – traže novog stručnog suradnika

Facebook
Twitter
LinkedIn

Općina Motovun ponovno zapošljava. Ovog puta traže radno mjesto „Stručni suradnik za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo u JUO Općine Motovun“, jednog izvršitelja ili izvršiteljicu.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

– sveučilišni ili stručni prvostupnik tehničke, biotehničke, društvene ili humanističke struke

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu

– aktivno poznavanje jednog stranog jezika

– položen vozački ispit za B kategoriju vozila.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu odgovarajuće struke. Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rok od 3 mjeseca.

Pročitajte još...