Općina Motovun zapošljava komunalnog redara na neodređeno vrijeme

Facebook
Twitter
LinkedIn

Općina Motovun, točnije njihov pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela raspisao je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca novog komunalnog redara.

Prije svega, Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

– najmanje srednja stručna sprema, gimnazijskog, društvenog ili tehničkog strukovnog usmjerenja

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu

– aktivno poznavanje jednog stranog jezika

– poznavanje rada na računalu

– položen vozački ispit za B kategoriju vozila.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na sljedećim poveznicama možete preuzeti Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent – komunalni redar i obavijest i upute kandidatima.

Pročitajte još...