U Svetom Petru u Šumi održana konferencija o demografskoj revitalizaciji Istarske županije

Facebook
Twitter
LinkedIn

Jučer je u organizaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te Općine Sveti Petar u Šumi u Hrvatskoj kući od kobasica održana konferencija na temu “Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Istarske županije“.

Konferencija je imala dvije panel-rasprave: izlaganja demografa i predstavnika Središnjeg državnog ureda o aktualnim demografskim prilikama, perspektivama, procesima i mjerama te panel o primjerima dobre prakse, izazovima i financiranju na kojem su govorili predstavnici gradova i općina; Pule, Poreča, Novigrada, Funtane, Karojbe, Medulina i Svetog Petra u Šumi.

Načelnik Općine Sveti Petar u Šumi, Mario Bratulić, je u svom izlaganju istaknuo da supetarska Općina, ako pogledamo ukupne izdatke za predškolski odgoj, porođajne naknade, stipendije i produženi boravak te ostale mjere poput pomoći za nabavu školskog pribora i sufinanciranje djelatnosti dadilja, za mjere demografske politike, izdvaja gotovo 50% svih poreznih prihoda.

„To je jedinstven slučaj na području županije, ali i države te zaslužuje posebno razmatranje u ovim demografskim okolnostima u kojima se nalazimo.“

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić istaknula je da Središnji državni ured cijeni i podržava osviještenost lokalnih i regionalnih vlasti za demografsku obnovu svoga područja. „Koliko se na tom polju radi vidljivo je iz podataka o demografskim mjerama jedinica lokalne i područne samouprave, koje je Ured i ove godine prikupio i objedinio na nacionalnoj razini, a kako bi informirao građane. Analiza tih podataka upućuje na pozitivan trend i povećanje ulaganja županija, gradova i općina u obitelji i mlade.“

Pročitajte još...