Općina Karojba otvorila javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro

Facebook
Twitter
LinkedIn

Općinski načelnik Općine Karojba Marko Lakošeljac je jučer, dana 20. ožujka 2023. godine, objavio Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Karojba za 2023. godinu.

Općina Karojba poziva udruge i druge organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave na financijsku podršku iz Proračuna Općine Karojba za 2023. godinu. Udruge sukladno tom Javnom natječaju mogu prijaviti program/projekt/manifestaciju za sljedeća prioritetna područja:

  • Prioritetno područje 1 – SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
  • Prioritetno područje 2 – KULTURA
  • Prioritetno područje 3 – SPORT
  • Prioritetno područje 4 – OSTALA PODRUČJA

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 4.977,10 EUR / 37.499,96 HRK.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 100,00 EUR, a najveći ovisi o prioritetnom području (socijalna skrb i zdravstvo – 1.327.23 EUR / 10.000,01 HRK, kultura – 199,08 EUR / 1.499,97 HRK, sport – 2.919,90 EUR / 21.999,99 HRK i ostala područja – 530,89 EUR / 3.999,99 HRK).

Pročitajte još...