Traži se direktor Usluge odvodnje – rok za prijavu je 4. prosinac

Facebook
Twitter
LinkedIn

Predsjednica Nadzornog odbora gradske tvrtke Usluga odvodnja raspisala je u petak, 3. studenog 2023. godine natječaja za odabir i imenovanje Direktora – člana Uprave trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. Pazin, a rok za prijavu je 4. prosinac 2023. godine.

Kandidat za Direktora – člana Uprave trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. Pazin koji se javlja na ovaj natječaj mora, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, ispunjavati i sljedeće uvjete:

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili diplomski stručni studij, iz područja tehničkih, društvenih, prirodnih i biotehničkih ili biomedicinskih znanosti na kojem je stekao minimalno 300 ECTS bodova;
 2. najmanje pet godina radnog iskustva u struci za odgovarajući stupanj stručne spreme;
 3. dobro poznavanje sustava javne odvodnje i ostalih komunalnih djelatnosti;
 4. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora, nije pravomoćno osuđen na naknadu štete trgovačkom društvu ili njegovim vjerovnicima;
 5. da se izvan vršenja dužnosti člana uprave trgovačkog društva kao fizička osoba neće baviti poslovima iz predmeta poslovanja trgovačkog društva, odnosno da se tim poslovima neće baviti pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora;
 6. da članstvom u upravi trgovačkog društva nije u sukobu interesa;
 7. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
 • da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja ili zlouporabe u postupku stečaja, i to za vrijeme dok traju pravne posljedice osude, kao i kojoj je uvedena međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom, dok je takva mjera na snazi;
 • da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo neke druge države, koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz točke 1. ovoga stavka;
 • da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;
 • da kandidatu nije u drugoj državi zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme trajanja zabrane.
 1. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga te nepostojanje nepravomoćne presude;
 2. poznavanje rada na računalu (MS Office aplikacije);
 3. vozačka dozvola B kategorije.

Ostale uvjete natječaja pogledajte ovdje.

Pročitajte još...